Het verhaal van Sophie en haar Co

Het verhaal van Sophie en haar cliëntondersteuner is een voorbeeld van cliëntondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning. 

Hoewel Sophie wist dat de intensieve zorg voor haar 9-jarige zoon te zwaar werd in combinatie met haar baan was ze toch huiverig om hulp in te schakelen. Tot haar opluchting blijkt er een cliëntondersteuner te bestaan, die haar nu helpt bij de aanvraag van een Persoonsgebonden Budget (PGB). In een interview vertelt ze haar verhaal. “Het is fijn om iemand hebben die echt naast je staat."

Wat was je vraag?

“Mijn man en ik wilden weten of wij als ouders de zorg voor onze zoon met een PGB in eigen hand kunnen houden. En hoe regelen we dat?”

Waar heb je precies hulp bij nodig?

“Julian (9) heeft de zwaarste vorm van autisme. Hij kan niet goed contact maken. Julian heeft dag en nacht zorg nodig. Ik combineer dat met mijn baan in de zorg. Mijn man werkt fulltime en helpt waar hij kan. Maar het is ontzettend zwaar. Twee jaar geleden heb ik een burn-out gehad.  Het is voor mij eigenlijk niet meer mogelijk om te blijven werken. Daarom wil ik graag budget krijgen om voor mijn zoon te zorgen en waar nodig iemand anders in te kunnen schakelen.”

Waar liep je tegenaan?

“We hebben al veel met hulpverlening te maken gehad en die ervaring was meestal niet positief. Daarom heeft het lang geduurd voordat wij een PGB wilden aanvragen. Dat heb ik ook aan stichting MEE verteld, die ik op advies van mijn baas had gebeld. Zij hebben voor mij meteen een gesprek geregeld met een onafhankelijk cliëntondersteuner. Ik wist niet eens van het bestaan.”

“Wat ik heel prettig vond, is dat mijn cliëntondersteuner luisterde naar ons verhaal en ons geruststelde.”

Welke hulp kreeg je van hem?

“Hij ging met ons mee naar gesprekken, gaf tips over mogelijkheden in zorg en financiering en dacht met ons mee. Als ouder weet je zelf vaak niet precies hoe de wet en regels in elkaar zitten. Hij is goed op de hoogte en denkt met ons mee. Wat ik heel prettig vond, is dat hij luisterde naar ons verhaal en ons geruststelde.”

Heeft dat geleid tot de juiste ondersteuning?

“Julian is opnieuw onderzocht. Daarvoor hebben we budget gekregen. De psychiater constateerde dat hij 24 uur per dag begeleiding nodig heeft voor de rest van zijn leven. Met het verslag vragen we een Wlz-indicatie aan. De cliëntondersteuner kijkt daarin ook nog mee. Ik hoop dat we binnen enkele maanden weten waar we staan.”

Wat heeft cliëntondersteuning voor jou betekent?

“Het allerbelangrijkste was dat hij ons helemaal in onze waarde laat en meedenkt met wat wij graag willen. Het is heel fijn dat je gewoon echt het gevoel hebt dat iemand jou niet beoordeelt of zegt wat goed voor je is. Die naast je staat. Het is immers al een heel moeilijk pad dat je moet bewandelen. Helemaal als je de zorg niet door anderen wilt laten doen, maar zelf op je wilt nemen.”

Heb je nog tips aan mensen die hulp nodig hebben vanuit de Wmo?

“Als duidelijk is wat er aan de hand is, en wat je nodig hebt, dan zou ik zeggen ja, ga in gesprek met een cliëntondersteuner. Het is fijn om ze erbij te hebben ter ondersteuning."