Het verhaal van Toos, Kees en cliëntondersteuner Jessy

Het verhaal van Toos, Kees en Jessy is een voorbeeld van cliëntondersteuning vanuit de Wet langdurige zorg.

(Een vrouw en een man gaan zitten en de tekst: Toos & Co verschijnt. Toos:)

RUSTIGE MUZIEK

(Hallo, ik ben Toos. Ik ben 72 jaar. En Cees is mijn broer en wij wonen samen. En ik heb de zorg van Cees op me genomen.)

(Ja, ik vind het bij Toos hartstikke leuk. Ik doe het heel graag. We kennen elkaar goed en ik vind 't hartstikke leuk dat zij bij mij is.)

(Hij woonde bij mijn moeder, nog alleen, want m'n vader is al eerder overleden. En toen heb ik drie jaar... Want ik woonde in Rijen, maar ik moest zo dikwijls op en neer toen hij alleen zat. Dat ging niet meer, dat kon ik niet opbrengen. Dus toen hebben we besloten, m'n man en ik, om bij hem te gaan wonen.)

(Toos kijkt hoe Cees opstaat en wegloopt. Er komt een jonge, breedlachende vrouw op zijn plek zitten. Jessy:)

DE RUSTIGE MUZIEK SPEELT VERDER

(Ja, ik ben Jessy. Ik werk nu sinds 2,5 jaar als cliëntondersteuner bij MEE. En ik heb Toos en Cees een korte tijd eigenlijk wel ondersteund in de hulpvraag die ze hadden.)

(Nou, Cees heeft een verstandelijke beperking. Hij is getest en daar is uit naar voren gekomen dat hij de vermogens heeft van een kind van zeven. Ja, hij heeft overal ondersteuning bij nodig.)

(Jij vertelde net ook dat hij een mondkapje op moet in het openbaar vervoer.)

(Ja, heb ik ook geoefend met 'm.)

(Om te oefenen.)

(En nou weet hij het. Maar hoe hij dat dan eerst doet, voor z'n ogen en op z'n hoofd. Ik zei: Ja, jongen. Ja, dat is echt. Ja.)

(Cees kreeg eerst ondersteuning vanuit de Wmo. Toen was er een consulent betrokken bij Cees en Toos. En die zag eigenlijk dat er zoveel zorg nodig was, eigenlijk 24 uur per dag, waardoor zij een aanvraag heeft gedaan dat Cees in de Wet langdurige zorg zou vallen.)

(En toen kwam Jessy op de proppen en die heeft alles geregeld, uit de kunst. Die heeft het financieel zo op de rit gekregen voor ons. Want het is een wirwar van vragen, antwoorden. Ik was daar zelf nooit uit gekomen, nooit.)

(Toos zei gewoon: Ik wil zelf die zorg gaan verlenen. En Cees was heel stellig: Ik wil niet naar een instelling, verhuizen. Ik hoef geen dagbesteding meer, want ik heb heel m'n leven gewerkt. Ik wil alleen maar dat Toosje voor mij zorgt.)

(En toen hebben we het er ook wel over gehad van: Maar wat als Toos ooit weg zou vallen? En zij hebben de keuze gemaakt om het gewoon heel erg binnen de familie te houden.)

(Echt, het is zo fijn geregeld allemaal. Echt waar. Ja, gewoon geweldig. Ja, ik ben zo blij met jou. Dus ja, dat mag ook gezegd worden, hè.)

(Beeldtekst: Voor meer informatie over cliëntondersteuning in uw regio kunt u terecht op: www.clientondersteuning.co.nl. Co, uw persoonlijke gids in de zorg.)

DE RUSTIGE MUZIEK SPEELT NOG EVEN VERDER EN EBT DAN WEG

“Jessy bracht structuur in een wirwar van zorgvragen”

Toos – mantelzorger voor haar broer Cees

Zus Toos

Cees (67) is de broer van Toos (71), ze komen uit een warm gezin. Cees heeft een verstandelijke beperking. Voor de gezinsleden en familie speelt die beperking geen rol. "Hij is ‘onze Cees’." Cees heeft 48 jaar gewerkt op de productieafdeling en woonde altijd bij zijn vader en moeder. Na hun overlijden verhuist zus Toos terug naar het ouderlijk huis, omdat Cees niet zelfstandig kon wonen en neemt de verzorging over. Zus Toos doet álles voor Cees: persoonlijke verzorging, ontbijt maken, administratie, was, boodschappen, regelzaken etc.

Betekenisvol leven

Cees heeft een mooi en betekenisvol leven; hij gaat iedere week kijken naar zijn voetballende neefjes. Hij bezoekt een soos, ontmoet daar mensen, wandelt graag met zijn hond, gaat naar zijn favoriete voetbalclub en heeft een seizoenkaart van de ijshockeyclub. Er is vroeger niet veel vastgelegd over Cees, er was geen noodzaak voor. Na de pensionering van Cees in 2018 is er overdag extra zorg op de schouders van zus Toos gekomen. In overleg met een consulent van het wijkteam, is er psychologisch en gedragsonderzoek gedaan.

Verstandelijke beperking

Daaruit komt naar voren dat Cees een verstandelijke beperking heeft. Binnen bepaalde routines kan hij goed functioneren, maar bij een verstoring gaat dit moeizaam. Hij gaat zelfstandig met de bus naar het ijshockey. Als de bus vast komt te staan of er een routeomleiding is, weet Cees niet meer wat te doen. Conclusie is dat er continu toezicht, nabijheid en begeleiding nodig is. Er wordt besloten om een Wlz indicatie aan te vragen. Als die is toegekend, komt cliënt­ondersteuner Jessy in beeld. Zij neemt de taak van de consulent uit het wijkteam over.

Cliëntondersteuner Jessy

De Co geeft advies en informatie over de veranderde financiering en het opstarten van een informeel persoonsgebonden budget. Binnen de Wlz wordt er een zorgprofiel toegewezen, hieraan zit een budget gekoppeld. Voor dit budget kan persoonlijke verzorging, begeleiding individueel, begeleiding groep (dagbesteding), behandeling, verpleging en huishoudelijke zorg voor ingezet worden. Er kan hierin geschoven worden zodat iemand de zorg krijgt die hij/zij nodig heeft. Jessy komt verschillende keren op huisbezoek en bespreekt de wensen van Cees en Toos. Sommige taken moesten nog uitgezocht worden, zoals wettelijke vertegenwoordiging en een gewaarborgd hulp. Een gewaarborgde hulp houdt toezicht of er kwalitatief goede zorg wordt ingezet en of het budget goed wordt besteed. Mocht er iets gebeuren met Toos, dan is het binnen de familie vanzelfsprekend dat familieleden de zorg voor Cees overnemen.

Budgetplan

Samen met Toos heeft Co Jessy alle stappen doorlopen die nodig zijn om tot een goede verdeling van het budget te komen: het maken van een budgetplan, afspraken met het zorgkantoor, vastleggen van wensen in een zorgovereenkomst, een zorgbeschrijving opstellen en aansluiten bij het bewust keuze gesprek. Na zes weken volgt er dan een schriftelijke beschikking vanuit het zorgkantoor of het goed wordt gekeurd of niet. Jessy heeft ook advies gegeven over het vrij besteedbare bedrag, dit houdt in dat klanten met een Wlz indicatie 1,5% van het bruto jaarbudget vrij mogen besteden zonder dat dit verantwoord hoeft te worden. Per saldo heeft Toos als zorgverlener meer uren gekregen. Er was een huishoudelijke hulp werkzaam die door Toos vanuit een Wmo beschikking werd betaald. Die hulp krijgen ze nu uit het Wlz budget betaald omdat dit voorliggend is.

Inrichten van zorg

Voor Jessy is het inrichten van de zorg een duidelijk vraagstuk met een kop en een staart. Cees en Toos zijn prettige mensen, alle documenten zijn meteen goedgekeurd. Voor Toos is het evident dat ze dit Wlz traject niet zelf zou kunnen doorlopen omdat ze dan veel informatie gemist zou hebben.