Dagbesteding: welke wet?

Dagbesteding zijn activiteiten overdag om de tijd prettig en/of zinnig te vullen. U vindt hier uitleg vanuit welke wetten dagbesteding geregeld en gefinancierd wordt.

Vrij toegankelijke activiteiten

Gemeenten verzorgen activiteiten waar iedereen naar toe kan. Dit worden 'algemene voorzieningen' genoemd.

Het gaat bijvoorbeeld om:

 • koffieochtend in een buurthuis
 • bewegingsprogramma's in een buurthuis
 • uitjes
 • muziek(lessen)
 • verschillende vormen van welzijnswerk

U kunt bij uw gemeente navragen welke mogelijkheden er zijn.

Dagbesteding met intensieve begeleiding

Heeft u dagbesteding nodig met intensieve begeleiding van professionals? Dat kan bijvoorbeeld nodig zijn als u vanwege een ziekte of beperking niet naar werk of school kunt gaan. Deze dagbesteding wordt ook wel groepsbegeleiding genoemd.

Ook op hoge leeftijd kan dagbesteding nodig zijn, bijvoorbeeld als er sprake is van dementie. 

Vanuit welke zorgwetten is dagbesteding mogelijk?

 • De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
 • De Wet langdurige zorg (Wlz)

Wanneer krijgt u dagbesteding vanuit de Wmo?

U kunt dagbesteding vanuit de Wmo krijgen als:

 • U 18 jaar of ouder bent, en
 • U vanwege een ziekte, beperking of hoge leeftijd professionele dagbesteding nodig heeft, en
 • U geen indicatie heeft voor de Wet langdurige zorg, en
 • U niet voldoende hulp uit uw eigen omgeving krijgt (bijvoorbeeld van uw partner, familieleden of anderen)

Voor dagbesteding vanuit de Wmo kunt u zich melden bij uw gemeente.

Wanneer krijgt u dagbesteding vanuit de Wlz?

Heeft u een indicatie voor Wlz-zorg? Dan valt dagbesteding onder de Wlz.

Bij de indicatie voor Wlz-zorg hoort een zorgprofiel. Daarin staat welke zorg u nodig heeft. U bespreekt met het zorgkantoor hoe u de zorg invult. Bijvoorbeeld hoeveel uur dagbesteding nodig is. Heeft u gekozen voor een persoonsgebonden budget? Dan kunt u daarmee zelf dagbesteding inkopen.

Vervoer naar de dagbesteding

Zo nodig krijgt u vervoer naar de dagbesteding vergoed. Dat geldt voor de dagbesteding vanuit de Wmo en Wlz.

Dagbesteding in een zorginstelling

Bij verblijf in een zorginstelling kunt u ook dagbesteding krijgen. Het gaat bijvoorbeeld om zinvolle dagbesteding in een activiteitencentrum. Maar ook om begeleid vrijwilligerswerk of sport voor mensen met een verstandelijke handicap.

Kunt u zelf kiezen vanuit welke wet u dagbesteding wilt?

Nee, dat kan niet. De aard van uw zorgvraag bepaalt onder welke wet de zorg en ondersteuning valt. Daarbij geldt:

 • Voldoet u niet aan de voorwaarden voor Wlz-zorg? Dan kunt u bij uw gemeente terecht voor dagbesteding.
 • Voldoet u wel aan de voorwaarden voor Wlz-zorg? Dan kunt u terecht bij uw zorgkantoor. De gemeente is dan niet verantwoordelijk voor uw dagbesteding.

Komt u er niet uit?

Is niet duidelijk waar u moet zijn of wordt u van het ene loket naar het andere gestuurd? Neem dan contact op met het Juiste Loket voor persoonlijk advies.