Dagbesteding (jeugd): welke wet?

Bij dagbesteding krijgt uw kind activiteiten aangeboden om de tijd prettig en/of zinnig te vullen. Het gaat hier om kinderen tot 18 jaar.

Dagbesteding met begeleiding

Kan uw kind vanwege een ziekte of beperking niet naar werk of school? Dan is dagbesteding of groepsbegeleiding een alternatief.

Vanuit welke zorgwetten is dagbesteding voor uw kind mogelijk?

  • De Jeugdwet
  • De Wet langdurige zorg (Wlz)

Wanneer krijgt uw kind dagbesteding vanuit de Jeugdwet?

Uw kind kan dagbesteding vanuit de Jeugdwet krijgen als hij of zij:

  • jonger dan 18 jaar is, en
  • vanwege een ziekte of beperking niet naar de kinderopvang of school kan, en
  • geen indicatie heeft voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg

U kunt dagbesteding vanuit de Jeugdwet aanvragen bij uw gemeente. Als uw kind 18 jaar wordt, stopt dagbesteding vanuit de Jeugdwet. U kunt dan dagbesteding voor volwassenen aanvragen.

Wanneer krijgt uw kind dagbesteding vanuit de Wlz?

Heeft uw kind een indicatie voor Wlz-zorg? Dan valt dagbesteding onder de Wlz.

Bij de indicatie voor Wlz-zorg krijgt uw kind een zorgprofiel. Daarin staat welke zorg hij of zij nodig heeft. U bespreekt met het zorgkantoor hoe u de zorg invult. Bijvoorbeeld hoeveel uur dagbesteding nodig is.

Vervoer

Zo nodig krijgt u vervoer naar de dagbesteding vergoed door de gemeente (Jeugdwet) of het zorgkantoor (Wlz).

Dagbesteding in een zorginstelling

Bij verblijf in een zorginstelling kan uw kind ook dagbesteding krijgen. Het gaat bijvoorbeeld om zinvolle dagbesteding in een activiteitencentrum. Maar ook om begeleid vrijwilligerswerk of sport voor mensen met een verstandelijke handicap.

Kunt u zelf kiezen vanuit welke wet u dagbesteding voor uw kind wilt?

Nee, dat kan niet. De aard van de zorgvraag bepaalt onder welke wet de zorg en ondersteuning valt. Daarbij geldt:

  • Voldoet uw kind niet aan de voorwaarden voor Wlz-zorg? Dan kunt u bij uw gemeente terecht voor dagbesteding.
  • Voldoet uw kind wel aan de voorwaarden voor Wlz-zorg? Dan kunt u terecht bij uw zorgkantoor. De gemeente is dan niet verantwoordelijk voor dagbesteding.