Thuis blijven wonen of naar een instelling verhuizen?

Wilt u thuis blijven wonen, maar heeft u dan veel hulp nodig? Of overweegt u naar een instelling te gaan? Het is belangrijk dat u op tijd nadenkt over hoe u straks wilt wonen.

Hoe maak ik een goede afweging?

Bedenk wat belangrijk voor u is: de vrijheid van zelfstandig wonen of de veiligheid van 24 uur per dag zorg in de buurt. Bespreek dit met mensen om u heen, zoals familie of een mantelzorger.

Ook kunt u overleggen met het zorgkantoor of met de zorginstelling waar u wilt wonen.

Welke zorg en ondersteuning kan ik thuis krijgen?

Bent u (straks) niet zelfredzaam of kunt u niet goed meedoen in de maatschappij? Kan uw omgeving ook niet meehelpen, maar wilt u wel thuis blijven wonen? Dan kunt u thuis zorg en ondersteuning krijgen, zoals:

  • huishoudelijke hulp bijvoorbeeld iemand die helpt bij het schoonmaken van uw huis. Deze zorg valt meestal onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Vraag uw gemeente om meer informatie.
  • algemene voorzieningen, zoals boodschappenservice, een hulpmiddel zoals een scootmobiel of andere maatwerkvoorzieningen (Rijksoverheid.nl). Deze zorg valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Vraag uw gemeente om meer informatie.
  • persoonlijke verzorging en verpleging (vanuit de Zorgverzekeringswet). Bijvoorbeeld hulp bij het aankleden of zorg van een verpleegkundige bij u thuis. Vraag uw zorgverzekeraar om meer informatie.

Kan ik intensieve zorg thuis krijgen?

Heeft u meer intensieve zorg nodig zoals in een instelling en wilt u thuis blijven wonen? Dan kunt u misschien Wlz-zorg thuis krijgen. Dit houdt in dat:

  • u thuis zorg krijgt vanuit de Wlz als u verantwoord en veilig thuis kunt blijven wonen.
  • het CIZ (CIZ.nl) beoordeelt of u zorg uit de Wlz kunt krijgen.
  • een zorgkantoor regelt dat u de juiste langdurige zorg thuis krijgt.