Ernstig nadeel

'Ernstig nadeel' is een begrip uit de Wet langdurige zorg (Wlz). Het is belangrijk bij de toegang tot de Wlz.

Mensen kunnen recht hebben op Wlz-zorg als 'ernstig nadeel' ontstaat wanneer zij geen permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid hebben. Daarbij is ook de grondslag van belang. De grondslag is het soort aandoening of beperking waardoor iemand behoefte heeft aan langdurige zorg. 

Wat is ernstig nadeel?

'Maatschappelijk ten onder gaan'

Dit gaat meestal om problemen in de woonomgeving en om sociale contacten. Bijvoorbeeld woonoverlast, vervuiling, ruzie maken, zwerven, herrie 's nachts, verzamelwoede, naakt buiten lopen of crimineel gedrag. 

'Zelfverwaarlozing'

Iemand kan niet voor zichzelf zorgen (zoals zich wassen, kleden, eten en drinken, veiligheid) waardoor ernstige gevolgen ontstaan, bijvoorbeeld voor de gezondheid. Bijvoorbeeld: de hele dag niets doen, nergens op reageren, ernstige chronische vermoeidheid, risico op complicaties (zoals infecties) of verpleegproblemen (zoals decubitus) doordat iemand niet goed voor zichzelf kan zorgen. 

'Ernstig lichamelijk letsel'

(Risico op) ernstige lichamelijke verwondingen. Bijvoorbeeld door zelfverwonding (automutilatie), 's nachts ronddwalen zonder jas, traplopen terwijl dat niet kan, brandende sigaretten vergeten, te weinig drinken of juist te veel eten, overbelasting door veel te veel te bewegen. NB: Alleen een risico op vallen geeft geen risico op ernstig nadeel.

'Ernstige schade in ontwikkeling'

Dit wil zeggen dat de normale ontwikkeling stopt of achteruit gaat. Bijvoorbeeld de lichamelijke ontwikkeling, de verstandelijke ontwikkeling (leervermogen) en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Het gaat om mensen die door bijvoorbeeld een verstandelijke beperking kwetsbaar zijn voor misbruik (seksueel, financieel, emotioneel en crimineel).