Indicaties in de jeugdzorg

Het is niet altijd meteen duidelijk vanuit welke wet jeugdhulp en jeugdzorg gefinancierd wordt. Sommige soorten zorg en ondersteuning kunnen uit verschillende wetten geleverd worden. Per zorgsoort wordt hier uitgelegd wanneer het onder welke wet valt.