Indicaties in de langdurige zorg

Het is niet altijd meteen duidelijk vanuit welke wet zorg of ondersteuning gefinancierd wordt. Sommige soorten zorg en ondersteuning kunnen uit verschillende wetten geleverd worden. Per zorgsoort wordt hier uitgelegd wanneer het onder welke wet valt.