GZSP-zorg (gespecialiseerde behandeling)

Kwetsbare mensen met complexe zorgvragen die (nog) thuis wonen, kunnen behoefte hebben aan een combinatie van lichamelijke, psychische en gedragsmatige zorg. Deze behandeling wordt 'geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen' (GZSP) genoemd.

Voor wie is GZSP-zorg?

Deze zorg en behandeling is bedoeld voor:

  • Mensen met meerdere problemen, bijvoorbeeld lichamelijke of psychische problemen.
  • Mensen met de ziekte van Parkinson, Huntington, Korsakov of multiple sclerose.
  • Mensen met een lichamelijke beperking door bijvoorbeeld een beroerte, een ongeluk of een hersentumor.
  • Mensen met een verstandelijke beperking die 18 jaar of ouder zijn.

Zorgverleners die GZSP-zorg geven zijn bijvoorbeeld:

  • een specialist voor ouderen, ook wel specialist ouderengeneeskunde;
  • een arts voor verstandelijk gehandicapten;
  • fysiotherapeut, of andere paramedicus;
  • psycholoog of andere gedragswetenschapper.

Lees meer in het  uitgebreid overzicht van behandelaars die GZSP-zorg leveren.

U krijgt de behandeling alleen of in een groep.

Verwijsbrief voor GZSP-zorg

Bespreek met uw huisarts of GZSP-zorg nodig heeft. U kunt dan ook uw eigen mening geven. Als uw huisarts vindt dat u de medische zorg nodig heeft, krijgt u een verwijsbrief. De zorg wordt betaald door de zorgverzekeraar.

Kinderen tot 18 jaar met een verstandelijke beperking

Bij deze kinderen onderzoekt de arts eerst waar de klachten vandaan komen. De zorgverzekering betaalt dit onderzoek. Is na het onderzoek duidelijk dat het kind een psychische behandeling moet krijgen? Of een behandeling van het gedrag? Dan zorgt de gemeente voor hulp. Dit is jeugdzorg, geen GZSP-zorg.