Hulpmiddelenzorg in de Wlz

Hulpmiddelen voor mensen in een zorginstelling worden meestal vanuit de Wet langdurige zorg vergoed, soms vanuit de Zorgverzekeringswet.

Mobiliteitshulpmiddelen

Voor mensen die wonen in een Wlz-instelling worden mobiliteitshulpmiddelen (zoals een rolstoel en een scootmobiel) verstrekt vanuit de Wlz.

Hulpmiddelen voor zorgverlening en wonen (algemeen gebruik)

Ook hulpmiddelen voor zorgverlening en wonen voor algemeen gebruik worden altijd uit de Wlz betaald. Dit gaat bijvoorbeeld om tilliften en hoog-laagbedden, ook wel ‘roerende voorzieningen’ genoemd.

Persoonsgebonden hulpmiddelen

Individuele, persoonsgebonden hulpmiddelen voor cliënten in een Wlz-instelling, zoals incontinentiemateraal en orthopedische schoenen, worden op dit moment nog verschillend verstrekt.

  • Bewoners van een instelling met financiering van behandeling ontvangen deze hulpmiddelen uit de Wlz als ze samenhangen met de door de instelling gegeven zorg; en anders uit de Zvw.
  • Bewoners van een instelling zonder financiering van behandeling ontvangen deze hulpmiddelen uitsluitend uit de Zvw.   

Veelgestelde vragen

Meer vragen over hulpmiddelenzorg?

Neem contact op met het Juiste Loket.