Huishoudelijke hulp: welke wet?

Hulp bij het huishouden is bijvoorbeeld het huis schoonmaken, boodschappen doen, maaltijden klaarmaken, de was doen, verzorging van planten en huisdieren, enzovoort.

Onder welke zorgwetten kan huishoudelijke hulp vallen?

Wanneer krijgt u huishoudelijke hulp vanuit de Wmo?

Hulp bij het huishouden valt onder de Wmo als:

  • u 18 jaar of ouder bent, en
  • u het huishouden zelf niet kunt doen vanwege een ziekte, beperking of hoge leeftijd, en
  • u géén recht heeft op Wlz-zorg (zie hieronder), en
  • het niet lukt om voldoende hulp te krijgen uit uw omgeving (bijvoorbeeld van uw partner, eventuele kinderen, familie of anderen).

Hulp vanuit de Wmo vraagt u aan bij uw gemeente. De gemeente kan nog andere voorwaarden stellen. Die voorwaarden kunnen per gemeente verschillen.

Wanneer krijgt u hulp bij het huishouden vanuit de Wlz?

U komt in aanmerking voor zorg vanuit de Wlz als u behoefte heeft aan 24 uur per dag zorg in de nabijheid of permanent toezicht. Vanuit de Wlz is huishoudelijke hulp mogelijk, als u dat nodig heeft.

Met een Wlz-indicatie kunt u in een zorginstelling wonen, zoals een verpleeghuis of een instelling voor gehandicaptenzorg. Het schoonmaken van uw woonruimte in de instelling valt dan onder de Wlz-zorg.

U kunt ook thuis blijven wonen. Het schoonmaken van uw huis valt dan ook onder de Wlz-zorg. Als u heeft gekozen voor een persoonsgebonden budget (pgb) of voor een modulair pakket thuis (mpt), vallen ook andere huishoudelijke taken onder de Wlz-zorg. Denk aan maaltijden klaarmaken, de was doen, strijken, enzovoort.

Kunt u zelf kiezen vanuit welke wet u huishoudelijke hulp wilt?

Nee, dat kan niet. De aard van uw zorgvraag bepaalt onder welke wet uw zorg en ondersteuning valt.

  • Als u niet voldoet aan de voorwaarden voor Wlz-zorg, is de gemeente verantwoordelijk voor hulp bij het huishouden.
  • Als u wel voldoet aan de voorwaarden voor Wlz-zorg, dan hoeft de gemeente u geen hulp bij het huishouden te geven. U kunt dan Wlz-zorg aanvragen bij het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ). Heeft u al een Wlz-indicatie? Neem dan contact op met uw zorgkantoor als u hulp bij het huishouden nodig heeft.

Heeft uw gemeente u naar het Centrum indicatiestelling zorg verwezen voor een Wlz-indicatie? Lees dan Verwijst uw gemeente/zorgverzekeraar u naar het CIZ?.

Komt u er niet uit?

Is niet duidelijk waar u moet zijn of wordt u van het ene loket naar het andere gestuurd? Neemt dan contact op met het Juiste Loket voor persoonlijk advies.