Werk in de vorm van dagbesteding

Werken met veel begeleiding heet ook wel arbeidsmatige dagbesteding. U werkt dan bijvoorbeeld op een tuinderij, in een kantine of timmerwerkplaats. Bij arbeidsmatige dagbesteding heeft u een vaste invulling van de dag.

Voor wie is arbeidsmatige dagbesteding?

Bij arbeidsmatige dagbesteding werkt u met begeleiding in een groep. Arbeidsmatige dagbesteding is geschikt voor u:

  • als u (nog) niet in een gewone baan kunt werken.
  • als u veel begeleiding nodig heeft tijdens het werk.

U kunt het vergelijken met beschut of beschermd werken in de sociale werkvoorziening. Voor vragen over arbeidsmatige dagbesteding kunt u terecht bij het Juiste Loket.

Welke hulp kan ik inschakelen?

Deze zorg valt onder verschillende regelingen:

  • Voor mensen met een lichte of matige beperking: de Wmo.
  • Voor mensen met ernstige beperkingen is dagbesteding een onderdeel van Wlz-zorg.