Hulp thuis - uit welke wet?

Langdurige zorg en ondersteuning voor volwassenen is geregeld in drie zorgwetten: de Wmo 2015, de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg. Zorg thuis komt uit een of meer van deze wetten. Wanneer geldt welke wet?