Mantelzorg en vrijwilligerszorg

Mantelzorg is zorg van een naaste. Bijvoorbeeld een familielid, bekende of buur. Bij vrijwilligerszorg was er nog geen relatie tussen de vrijwilliger en de persoon die zorg krijgt. Beide vormen van zorg zijn onbetaald.