Ik krijg zorg van een naaste (mantelzorg)

Krijgt u regelmatige verzorging van iemand in uw omgeving? En helpt u dat om thuis te kunnen blijven wonen? Dan krijgt u hulp van een 'mantelzorger'.

Wat is mantelzorg?

Mantelzorg bestaat uit:

  • begeleiding
  • meegaan naar een arts, ziekenhuis of bijvoorbeeld een fysiotherapeut
  • toezicht en gezelschap houden
  • hulp bij dagelijkse activiteiten zoals het huishouden en de administratie
  • persoonlijke verzorging, zoals aankleden

U krijgt mantelzorg vaak van iemand die dicht bij u staat: uw echtgenoot, een familielid, een vriend of een buurman. Mantelzorg is langdurig en intensief.

Mantelzorg is meer dan gebruikelijke zorg. Gebruikelijke zorg is bijvoorbeeld de zorg van ouders voor een gezond kind. Of zorg voor iemand die korte tijd hulp nodig heeft.

Verschil vrijwilliger en mantelzorger

Mantelzorg is ook iets anders dan vrijwillige hulp.

  • Een mantelzorger helpt vaak vanwege de persoonlijke relatie met iemand. Bijvoorbeeld omdat een familielid of naaste direct hulp nodig heeft. De zorg wordt vaak vanzelfsprekend gevonden.
  • Een vrijwilliger bepaalt zelf of hij of zij wil helpen.

Ondersteuning en vergoedingen voor uw mantelzorgers

Er zijn verschillende regelingen voor mantelzorger. Kijk hiervoor bij het onderwerp Mantelzorg.