Maatregelen voor kinderbescherming

Lukt het niet om de problemen met uw kind op te lossen met deskundigen? En is de ontwikkeling van uw kind in gevaar? Dan kan de kinderrechter maatregelen voor kinderbescherming opleggen.

De kinderrechter kan bijvoorbeeld ingrijpen bij:

  • ernstige opvoedproblemen: bijvoorbeeld als een kind niet naar school gaat of onhandelbaar is
  • seksueel misbruik
  • strafbaar gedrag door kind of ouder
  • drugsgebruik of misbruik van alcohol door kind of ouder
  • psychische problemen van één of beide ouders
  • verwaarlozing van het kind
  • kindermishandeling

Welke maatregelen kan de kinderrechter opleggen?

De kinderrechter kan 3 verschillende beslissingen nemen:

  • ondertoezichtstelling (OTS): u blijft thuis zelf voor uw kind zorgen. Maar uw kind staat onder toezicht van een gezinsvoogd. Dit toezicht duurt maximaal 1 jaar.
  • uithuisplaatsing: uw kind woont dan tijdelijk ergens anders, bijvoorbeeld in een pleeggezin. U mag wel contact houden met uw kind.
  • ontzetting uit ouderlijk gezag (Rijksoverheid.nl): uw kind mag niet meer bij u wonen. En u mag niets meer bepalen voor uw kind. Uw kind krijgt een voogd. Uw kind groeit op in een pleeggezin of tehuis totdat uw kind 18 jaar is.

Lees meer over:

Wat gebeurt er als er een maatregel is opgelegd?

Een gecertificeerde instelling (Keurmerk.nl) voert de kinderbeschermingsmaatregel uit.

Tijdens een tijdelijke maatregel doet de Raad voor de Kinderbescherming (Kinderbescherming.nl) onderzoek. Deze kijkt wat de beste oplossing is voor het kind op de lange termijn.

Lees wat de taken zijn van de Raad voor Kinderbescherming (Kinderbescherming.nl)