Mijn kind heeft autisme / is autistisch

Autisme heeft onder meer te maken het verwerken van informatie, met communicatie en het omgaan met veranderingen. Autisme kan zich op verschillende manieren uiten. Er zijn dan ook veel verschillen tussen kinderen met autisme onderling.

Wat is autisme?

Wat kunt u doen?

Psycho-educatie

U kunt als ouder psycho-educatie volgen over autisme. U krijgt uitleg over autisme en over de gevolgen in het dagelijks leven. Voor uw kind zelf en eventuele broers en zussen is er ook speciale voorlichting.  Veel GGZ-instellingen bieden psycho-educatie aan.

Oudergroepen

Zoekt u contact met andere ouders van een kind met autisme? U vindt oudergroepen via:

Advies over het omgaan met autisme in uw gezin

Lees meer over omgaan met autisme in een gezin:

Hulpverlening bij autisme

Het kan lastig zijn om een kind met autisme te begrijpen en goed te ondersteunen in zijn of haar ontwikkeling. Dan kan hulp nodig zijn.

Het maakt veel uit of de hulpverlener autisme ziet als een psychiatrische stoornis, een stoornis in de informatieverwerking of als een vorm van ontwikkeling. U kunt met de hulpverlener bespreken hoe hij of zij autisme ziet.

Hoe kunt u hulp inschakelen?

Het jeugdteam of sociale wijkteam van uw gemeente kan u helpen. Voor psychische behandeling en/of medicijnen kunt u terecht bij de huisarts of jeugdpsychiater.