Mijn kind heeft extreme angsten

Is uw kind extreem angstig? En heeft u of uw kind hier erg veel last van? Mogelijk heeft uw kind een angststoornis. Lees welke hulp u kunt krijgen.

Wat kan ik zelf regelen?

Kinderen met een angststoornis zijn vaak (zeer) bang. Zonder dat er echt gevaar is. Er zijn verschillende trainingen voor u en uw kind.

  • Uitleg over angststoornissen en de gevolgen ervan in het dagelijks leven (psycho-educatie).
  • Cognitieve gedragstherapie  (Vgct.nl): een therapeut leert uw kind anders te denken (en dingen te doen die hij of zij niet durft).
  • Training sociale vaardigheden of weerbaarheid om onzekerheid te verminderen.

Welke hulp kan ik inschakelen?

Het jeugdteam of sociale wijkteam van uw gemeente kan u helpen. Is uw kind tussen de 0 en 7 jaar? Neem dan contact op met een team voor integrale vroeghulp.

  • De gemeente bespreekt uw probleem. Eventueel met u en uw kind. En bekijkt daarna welke hulp mogelijk is.
  • Voor psychische behandeling en/of medicijnen kunt u terecht bij uw huisarts. Of bij de jeugdpsychiater.
  • De jeugdpsychiater stelt vast welk probleem uw kind heeft. Bijvoorbeeld een angststoornis.

Welke hulp kunnen we als gezin krijgen?

Een gezin met een kind met een angststoornis heeft soms extra hulp nodig. Bijvoorbeeld:

Lees meer over angststoornissen

Meer informatie over angststoornissen bij kinderen, jongeren en volwassenen: