Inclusief onderwijs

Wat is inclusief onderwijs? Hoe staat het met inclusie in het Nederlandse onderwijs? Deze en andere vragen komen aan de orde in onderstaande informatiebronnen.

Open voor iedereen

Platform In1School omschrijft inclusief onderwijs als volgt: "onderwijs waarin kinderen vanuit allerlei achtergronden, met én zonder beperkingen samen spelen, werken en leren. Dit vindt plaats op een toegankelijke school in hun eigen omgeving, die hun ouders hebben uitgekozen. Dezelfde school waar ze heen zouden gaan als ze geen handicap hadden. Inclusief onderwijs is open voor iedereen, toegankelijk in alle aspecten en dus met de ondersteuning en zorg waar die nodig is voor optimale ontwikkeling."

Goede voorbeelden

Verschillende landen in Europa kennen geen speciaal onderwijs, zoals Italië, Noorwegen, Schotland, IJsland en Portugal. in hun inclusieve onderwijssystemen is het uitgangspunt dat ieder kind welkom is op school en dat de benodigde ondersteuning in school wordt gebracht.

Advies"steeds inclusiever'

Met ‘Steeds inclusiever’ geeft de Onderwijsraad een perspectief hoe het onderwijs op langere termijn inclusiever kan worden voor leerlingen en studenten met een beperking.

Ga naar het advies

Factsheet Inclusief onderwijs als kinderrecht

In deze factsheet zet Defence for Children de kenmerken van inclusief onderwijs op een rij, en gaat in  op de verplichtingen die voortkomen uit het VN Verdrag Handicap.

Ga naar de factsheet

Artikelen

Hieronder staan links naar enkele artikelen over wat er nodig is om in de praktijk te komen tot inclusief onderwijs waarin ook kinderen met een beperking niet worden uitgesloten.

Inclusief onderwijs in Nederland: tijd voor actie

Mr. Fleur Terpstra beschrijft wat het VN Verdrag Handicap betekent voor onderwijs voor kinderen met een handicap. Zij gaat in op het begrip inclusief onderwijs, de reikwijdte van het begrip 'handicap' (hieronder vallen bijvoorbeeld ook kinderen met dyslexie, hoogbegaafde kinderen en kinderen met autisme) en hoe het perspectief van mensenrechten het medische model vervangt door een sociale model.

Ga naar het artikel

Ieder kind heeft recht op onderwijs

Psycholoog en orthopedagoog Jannes de Vries schrijft over de schotten tussen zorg en onderwijs waardoor een deel van de  kinderen die gehandicapt zijn, kinderen met autisme, anderszins moeilijk verstaanbaar gedrag vertonen of een combinatie daarvan geen of onvoldoende onderwijs krijgen.

Ga naar het artikel