Kinderbijslag

Woont of werkt u in Nederland? Dan kunt u kinderbijslag krijgen voor uw kind. Met de kinderbijslag kunt u een deel van de kosten voor uw kind betalen. De kinderbijslag stopt als uw kind 18 wordt. Soms stopt de kinderbijslag eerder.

Hoe vraag ik kinderbijslag aan na de geboorte van mijn kind?

Doe bij uw gemeente aangifte van de geboorte van uw kind. Is het uw eerste kind? Dan krijgt u van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) bericht dat u kinderbijslag (SVB.nl) kunt aanvragen. Heeft u al kinderbijslag en krijgt u nog een kind? Dan hoeft u het niet opnieuw aan te vragen. De SVB past uw bedrag aan en stuurt hierover bericht.

Hoe vraag ik kinderbijslag aan in andere situaties?

Is uw situatie anders? Is bijvoorbeeld een kind van uw partner bij u komen wonen of heeft u een pleegkind in huis genomen? Dan moet u altijd zelf kinderbijslag aanvragen.

Ook als u óf uw kind buiten Nederland woont, moet u zelf aanvragen.

Lees meer over kinderbijslag aanvragen in andere situaties (SVB.nl).

Bij adoptie kunt u ook kinderbijslag krijgen. Hier zijn wel voorwaarden voor. Ook bepaalt de situatie bij adoptie hoe u kinderbijslag aanvraagt.

Lees meer over kinderbijslag bij adoptie (SVB.nl).

Hoeveel kinderbijslag krijg ik?

De hoogte van de kinderbijslag is afhankelijk van de leeftijd van uw kind. U ontvangt automatisch meer geld als uw kind 6 jaar wordt. En opnieuw als uw kind 12 jaar wordt.

Lees meer over de betaaldagen van de kinderbijslagen (SVB.nl).

Dubbele kinderbijslag voor een kind met intensieve zorg

Heeft u hoge kosten omdat uw kind de hele tijd veel zorg nodig heeft? Dan noemen we dat intensieve zorg. U kunt dubbele kinderbijslag  (SVB.nl) aanvragen bij de SVB.

Lees wat de voorwaarden zijn voor dubbele kinderbijslag (SVB.nl).

Heeft u dubbele kinderbijslag en een laag totaal inkomen? Dan krijgt u misschien een extra bedrag aan kinderbijslag. U ontvangt automatisch bericht van de SVB.

Lees meer over extra kinderbijslag bovenop de dubbele kinderbijslag (SVB.nl).

Aanvulling op kinderbijslag van de Belastingdienst

Krijgt u kinderbijslag en heeft u een laag inkomen? Dan krijgt u misschien een extra bijdrage van de Belastingdienst. Dit heet kindgebonden budget (SVB.nl).

Wanneer vraagt u kindgebonden budget aan?

Ontvangt u al een toeslag van de Belastingdienst? Dan hoeft u niet zelf een kindgebonden budget aan te vragen. De SVB regelt dit voor u met de Belastingdienst. Alleen als u kindgebonden budget krijgt, stuurt de Belastingdienst u een beslissing.

Heeft u geen toeslag van de Belastingdienst? Vraag dan zelf kindgebonden budget aan bij de Belastingdienst.

Lees meer over kindgebonden budget bij de Belastingdienst (Belastingdienst.nl).