Bijstandsuitkering

Heeft u een laag inkomen? Dan krijgt u misschien bijstand van uw gemeente. Bijstand is een uitkering voor mensen die - een tijdje - niet genoeg geld hebben om van te leven.

Voorwaarden voor een bijstandsuitkering

U krijgt misschien een bijstandsuitkering als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • U woont in Nederland.
  • U bent 18 jaar of ouder.
  • U heeft niet genoeg inkomen of spaargeld of vermogen om van te leven.
  • U krijgt geen andere uitkering.
  • U zit niet in de gevangenis.
  • U doet mee aan activiteiten die uw gemeente u aanbiedt om werk te vinden.

Mogelijk vraagt de gemeente u om iets terug te doen: Bijvoorbeeld vrijwilligerswerk.

Verplicht solliciteren

Krijgt u een bijstandsuitkering? Dan moet u (weer) zo snel mogelijk werk vinden. U bent daarom verplicht om te solliciteren. Soms geldt de sollicitatieplicht niet. Bijvoorbeeld als u iemand met een ziekte of handicap verzorgt. Of als u niet kunt werken door een beperking.

  • De gemeente kan u helpen met het vinden van werk. Bijvoorbeeld met een sollicitatiecursus, opleiding of taalcursus.
  • Als u mantelzorg verleent, kunt u vrijstelling van de sollicitatieplicht vragen.

Een bijstandsuitkering aanvragen

Speciale regelingen voor jongeren en ouderen