Bijstandsuitkering

Heeft u een laag inkomen? Dan krijgt u misschien bijstand van uw gemeente. Bijstand is een uitkering voor mensen die - een tijdje - niet genoeg geld hebben om van te leven.

Wanneer heb ik recht op een bijstandsuitkering?

U krijgt misschien een bijstandsuitkering als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • U woont in Nederland.
  • U bent 18 jaar of ouder.
  • U heeft niet genoeg inkomen of spaargeld of vermogen om van te leven.
  • U krijgt geen andere uitkering.
  • U zit niet in de gevangenis.
  • U doet mee aan activiteiten die uw gemeente u aanbiedt om werk te vinden.

Mogelijk vraagt de gemeente u om iets terug te doen: Bijvoorbeeld vrijwilligerswerk.

Verplicht solliciteren

Krijgt u een bijstandsuitkering? Dan moet u (weer) zo snel mogelijk werk vinden. U bent daarom verplicht om te solliciteren. Soms geldt de sollicitatieplicht niet. Bijvoorbeeld als u iemand met een ziekte of handicap verzorgt. Of als u niet kunt werken door een beperking.

De gemeente kan u helpen met het vinden van werk. Bijvoorbeeld met een sollicitatiecursus, opleiding of taalcursus.

Als u mantelzorg verleent, krijgt u misschien vrijstelling van de sollicitatieplicht.

Hoe vraag ik een bijstandsuitkering aan?

Welke speciale regelingen zijn er voor jongeren en ouderen?

  • Bent u tussen de 18 en 27 jaar? Dan krijgt u een bijstandsuitkering voor jongeren. U moet dan eerst 4 weken actief zoeken naar werk of een opleiding.
  • Ouderen met minder dan 100% AOW-pensioen (SVB.nl) krijgen een aanvulling op de AOW. Dit heet een aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO) (SVB.nl).

Bijstandsuitkering jongeren

Bent u tussen de 18 en 27 jaar en heeft u geen werk? Dan vraagt u een bijstandsuitkering aan zodat u genoeg geld heeft om van te leven.

Lees meer over een bijstandsuitkering voor jongeren.

Bijzondere bijstand

Heeft u een laag inkomen? En plotseling hoge kosten? Dan krijgt u misschien bijzondere bijstand van uw gemeente.

Lees meer over bijzondere bijstand