Logeeropvang: welke wet?

Logeeropvang is bedoeld om de mantelzorgers te ontlasten. De informatie hieronder gaat over logeeropvang voor volwassenen die zorg en/of ondersteuning nodig hebben. Ook voor kinderen en jongeren is logeeropvang mogelijk. 

Onder welke zorgwetten valt logeeropvang?

Logeeropvang voor volwassenen is mogelijk vanuit:

 • De Wet maatschappelijke ondersteuning
 • De Wet langdurige zorg
 • De Zorgverzekeringswet

Wanneer krijgt u logeeropvang vanuit de Wmo?

Logeeropvang valt onder de Wmo als:

 • u 18 jaar of ouder bent, en
 • u een ziekte of een beperking heeft en met Wmo-ondersteuning langer zelfstandig kunt blijven wonen, en 
 • uw mantelzorger af en toe rust nodig heeft, en
 • u geen indicatie heeft voor de Wet langdurige zorg (Wlz).  

Logeeropvang vanuit de Wmo kunt u aanvragen bij uw gemeente. 

Wanneer krijgt u logeeropvang vanuit de Wlz?

Logeeropvang valt onder de Wlz als:

Heeft u een Wlz-indicatie? Dan kunt u voor de logeeropvang bij uw zorgkantoor terecht. Logeeropvang in de Wlz kan maximaal 156 nachten per jaar. 

Logeeropvang vanuit de Wlz betalen met een persoonsgebonden budget

Logeren bestaat uit twee onderdelen:

 • het korte verblijf in de logeervoorziening;
 • de zorg die u op die locatie krijgt.

De kosten voor de zorg kunt u altijd uit uw pgb betalen. U kunt de kosten voor het verblijf ook uit uw pgb betalen als u logeert in een logeervoorziening: een veilige woon- en leefomgeving waar u samenhangende zorg krijgt. Samenhangende zorg wil zeggen dat u alle zorg krijgt die nodig is om veilig te logeren; u hoeft dus geen extra zorg van buiten de logeeropvang in te kopen tijdens het logeren. 

Logeren bij familieleden mag u niet betalen uit het pgb.

Kunt u zelf kiezen uit welke wet u logeeropvang wilt?

Nee, dat kan niet. De aard van uw zorgvraag bepaalt onder welke wet de logeeropvang valt. Daarbij geldt:

 • Voldoet u niet aan de voorwaarden voor Wlz-zorg? Dan kunt u bij uw gemeente terecht voor logeeropvang (Wmo).
 • Voldoet u wel aan de voorwaarden voor Wlz-zorg? Dan hoeft de gemeente u geen logeeropvang te bieden. U kunt terecht bij uw zorgkantoor. 

Vergoeding vanuit de Zorgverzekeringswet

Sommige zorgverzekeraars vergoeden een deel van de logeerkosten. Kijk in uw polis of vraag uw verzekeraar of u hiervoor verzekerd bent.

Komt u er niet uit?

Is niet duidelijk waar u moet zijn of wordt u van het ene loket naar het andere gestuurd? Neemt dan contact op met het Juiste Loket voor persoonlijk advies.