Logeeropvang (jeugd): welke wet?

Logeeropvang voor jeugd is bedoeld om de mantelzorgers te ontlasten. Het gaat hier om logeeropvang voor kinderen en jongeren die zorg of ondersteuning nodig hebben.

Onder welke zorgwetten valt logeeropvang voor jeugd?

Logeeropvang voor jeugd is mogelijk vanuit:

 • De Jeugdwet
 • De Wet langdurige zorg
 • Zorgverzekeringswet

De vergoeding van logeeropvang voor volwassenen is anders geregeld.

Wanneer krijgt uw kind logeeropvang vanuit de Jeugdwet?

Logeeropvang valt onder de Jeugdwet als:

 • uw kind jonger is dan 18 jaar, en
 • uw kind gedragsproblemen, een ziekte of een beperking heeft, en
 • u als ouders/gezin af en toe rust nodig heeft, en
 • uw kind geen indicatie heeft voor de Wet langdurige zorg (Wlz). 

Logeeropvang vanuit de Jeugdwet kunt u aanvragen bij uw gemeente. 

Wanneer krijgt uw kind logeeropvang vanuit de Wlz?

Logeeropvang valt onder de Wlz als:

 • uw kind recht heeft op Wlz-zorg en
 • uw kind Wlz-zorg thuis krijgt.  

Heeft uw kind een Wlz-indicatie? Dan kunt u voor de logeeropvang bij uw zorgkantoor terecht. Logeeropvang in de Wlz kan maximaal 156 nachten per jaar. 

Logeeropvang vanuit de Wlz betalen met een persoonsgebonden budget

Logeren bestaat uit twee onderdelen:

 • het korte verblijf in de logeervoorziening;
 • de zorg die uw kind op die locatie krijgt.

De kosten voor de zorg kunt u altijd uit het pgb betalen. U kunt de kosten voor het verblijf ook uit uw pgb betalen als uw kind logeert in een logeervoorziening: een veilige woon- en leefomgeving waar uw kind samenhangende zorg krijgt. Samenhangende zorg wil zeggen dat uw kind alle zorg krijgt die nodig is om veilig te logeren; u hoeft dus geen extra zorg van buiten de logeeropvang in te kopen tijdens het logeren. 

Logeren bij opa’s en oma’s of andere familieleden mag u niet betalen uit het pgb.

Vergoeding vanuit de Zorgverzekeringswet

Sommige zorgverzekeraars vergoeden een deel van de logeerkosten. Kijk in uw polis of vraag uw verzekeraar of u hiervoor verzekerd bent.

Kunt u zelf kiezen uit welke wet u logeeropvang wilt?

Nee, dat kan niet. De aard van uw zorgvraag bepaalt onder welke wet de logeeropvang valt. Daarbij geldt:

 • Voldoet uw kind niet aan de voorwaarden voor Wlz-zorg? Dan kunt u bij uw gemeente terecht voor logeeropvang (Jeugdwet).
 • Voldoet uw kind wel aan de voorwaarden voor Wlz-zorg? Dan hoeft de gemeente u geen logeeropvang te bieden. U kunt terecht bij uw zorgkantoor. 

Komt u er niet uit?

Is niet duidelijk waar u moet zijn of wordt u van het ene loket naar het andere gestuurd? Neemt dan contact op met het Juiste Loket voor persoonlijk advies.