Zorg in complexe situatie

Veel zorg is gericht op één soort beperking of chronische ziekte. Bij een combinatie van verschillende beperkingen kan het lastig zijn om passende zorg te organiseren. Vaak is dan maatwerk nodig.

Hulp bij het organiseren van zorg

U heeft recht op gratis onafhankelijke cliëntondersteuning. Een cliëntondersteuner kan helpen om de zorgvraag duidelijk te krijgen en om de zorg te organiseren. De cliëntondersteuner is onafhankelijk van gemeente, zorgverzekeraar of zorgkantoor. Hij of zij staat naast u en behartigt uw belangen als dat nodig is.

Lees meer over cliëntondersteuning

Het Juiste Loket

Het Juiste Loket kan u adviseren over uw rechten en regelingen in de zorg.

Lees meer over Het Juiste Loket

Opschaling

Lukt het toch niet om passende zorg te organiseren? Dan kunt u nog een aantal stappen nemen en organisaties inschakelen. Kijk hiervoor bij Wat als u er niet uitkomt?