Overgang van Wmo/Zvw naar Wlz-zorg

U woont thuis met ondersteuning vanuit uw gemeente en/of zorgverzekeraar (thuiszorg). Omdat uw zorgvraag is veranderd, vraagt u zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) aan. Welke gevolgen heeft dat voor u?

Kunt u thuis blijven wonen met Wlz-zorg?

Vaak is Wlz-zorg thuis mogelijk. Dat kan als uw situatie thuis geschikt is om veilig en verantwoord zorg te krijgen. Soms kan dat alleen als uw naasten ook wat bijdragen, bijvoorbeeld toezicht houden (mantelzorg).

Het zorgkantoor bespreekt dit met u en beoordeelt uw situatie. 

Wat verandert er als u Wlz-zorg krijgt?

U krijgt te maken met een andere instantie

U krijgt te maken met het zorgkantoor in uw regio. Het zorgkantoor regelt uw zorg of  persoonsgebonden budget. U hoeft hiervoor niet meer bij uw gemeente of zorgverzekeraar te zijn.

Soms regelt de zorgaanbieder alles met het zorgkantoor. Dan heeft u geen rechtstreeks contact met het zorgkantoor.

U hoeft geen nieuwe indicaties meer aan te vragen

Uw Wlz-indicatie blijft de rest van uw leven geldig. U krijgt een zorgprofiel waarin staat welke zorg u kunt ontvangen. Als u na een tijdje meer zorg nodig heeft, regelt u dat met uw zorgkantoor. Soms is het dan wel nodig om een nieuw zorgprofiel aan te vragen bij het CIZ.

U kiest in welke vorm de zorg geleverd wordt

U kiest tussen zorg in natura of een persoonsgebonden budget (pgb).

Bij een pgb krijgt u een bedrag waarmee u zelf zorg inkoopt.

Bij zorg in natura regelt een zorgaanbieder uw zorg. Zorg in natura thuis bestaat in twee vormen:

  • Volledig pakket thuis (vpt). Eén zorgaanbieder levert alle zorg uit uw zorgprofiel, inclusief maaltijden, huishoudelijke hulp en dagbesteding. 
  • Modulair pakket thuis (mpt). Verschillende zorgaanbieders leveren zorg thuis. U kiest zelf welke onderdelen uit uw zorgprofiel u wilt afnemen.

U kunt ook kiezen voor een modulair pakket thuis én een persoonsgebonden budget. U koopt dan zelf een deel van uw zorg in, en het andere deel wordt geregeld door een zorgaanbieder.

U krijgt misschien andere zorgverleners

  • Kiest u voor zorg in natura (vpt of mpt)? Dan koopt het zorgkantoor uw zorg in. Als uw huidige zorgaanbieder geen contract heeft met het zorgkantoor, krijgt u een nieuwe zorgaanbieder. Dan komen er andere zorgverleners bij u thuis.
  • Koopt u zelf zorg in met een persoonsgebonden budget? Dan kunt u waarschijnlijk uw huidige zorgverleners behouden. U moet dan wel nieuwe zorgovereenkomsten met hen afsluiten. Het zorgkantoor geeft u hierover meer informatie.

De invulling van de zorg verandert

Meestal lijkt het wel op de zorg die u nu krijgt. Bijvoorbeeld hulp bij het huishouden, begeleiding, verzorging, verpleging en dagbesteding. Maar misschien krijgt u meer uren zorg dan nu. Soms wordt het aantal uren juist minder. Dan kunt u een beroep doen op verschillende maatwerkregelingen in de Wlz voor extra zorg.

De eigen bijdrage verandert

U betaalt nu waarschijnlijk een eigen bijdrage voor Wmo-ondersteuning. Voor wijkverpleging geldt dit niet.

Bij de overgang naar Wlz-zorg verandert de eigen bijdrage. U gaat waarschijnlijk meer betalen. Het CAK berekent de eigen bijdrage voor Wlz-zorg thuis. U kunt een proefberekening maken op de website van het CAK.

Veelgestelde vragen