Verschillen tussen de Wmo, Zvw en Wlz

Langdurige zorg en ondersteuning thuis kan geregeld worden door de gemeente (Wmo), de zorgverzekeraar (wijkverpleging) of het zorgkantoor (Wlz-zorg).

Vanuit welke wet uw zorg gefinancierd wordt, is afhankelijk van uw zorgvraag en uw situatie. Meer informatie hierover vindt u op de pagina Hulp thuis.

Hieronder staan enkele verschillen tussen de wetten die voor u als cliënt belangrijk kunnen zijn.

1. De plek waar u woont

 • Wmo-ondersteuning en wijkverpleging zijn mogelijk als u thuis (= zelfstandig) of in een kleinschalig wooninitatief woont. 
 • De Wlz geeft recht om in een zorginstelling te gaan wonen. Bijvoorbeeld een verpleeghuis of een instelling voor gehandicaptenzorg. Verhuizen naar een instelling is niet verplicht: als uw omstandigheden goed zijn kunt u Wlz-zorg ook thuis krijgen.  

2. De instantie die de zorg toekent en betaalt

 • Wmo-ondersteuning vraagt u aan bij uw gemeente. De gemeente betaalt de ondersteuning ook. 
 • Wijkverpleging vraagt u aan bij een wijkverpleegkundige (thuiszorginstelling). De zorgverzekeraar betaalt de zorg.
 • Wlz-zorg vraagt u aan bij het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ). Het zorgkantoor regelt en betaalt de zorg. 

3. De duur van de indicatie

 • Een indicatie voor Wlz-zorg is levenslang.
 • Wmo-ondersteuning en wijkverpleging krijgt u voor beperkte tijd. Als u daarna nog zorg nodig heeft, moet u dat opnieuw aanvragen. 

4. De soorten zorg en ondersteuning

 • De Wmo levert maatschappelijke ondersteuning: hulp om zelfstandig te blijven wonen en mee te doen in de samenleving.
 • Wijkverpleging is verpleging en verzorging met een medische noodzaak; zorg zoals een verpleegkundige die pleegt te bieden.
 • De Wlz levert intensieve zorg aan mensen die blijvend 24 uur per dag zorg in de nabijheid of permanent toezicht nodig hebben. De zorgvormen kunnen dezelfde naam hebben als in de Wmo (bijvoorbeeld begeleiding) en de Zvw (bijvoorbeeld verpleging). Zie hiervoor ook: Hulp thuis.

5. De leveringsvormen

Alle zorgwetten kennen twee leveringsvormen:

 • zorg in natura: (een zorgaanbieder regelt alles voor u)
 • persoonsgebonden budget (u krijgt een budget waarmee u zelf zorg inkoopt)

In de Wlz kunt u bij zorg in natura nog kiezen uit drie vormen:

 • verblijf (wonen in een zorginstelling)
 • volledig pakket thuis (een zorgaanbieder levert alle zorg uit uw zorgprofiel bij u thuis)
 • modulair pakket thuis (een zorgaanbieder levert onderdelen uit uw zorgprofiel bij u thuis; u kiest zelf welke onderdelen dat zijn).

6. De keuze voor een zorgaanbieder 

Bij zorg in natura regelt een zorgaanbieder dat u alle zorg krijgt. Die zorgaanbieder moet een contract hebben met de organisatie die de zorg inkoopt.

 • Wmo-ondersteuning wordt ingekocht door de gemeente. 
 • Wijkverpleging wordt ingekocht door de zorgverzekeraar.
 • Wlz-zorg wordt ingekocht door het zorgkantoor. 

Een zorgaanbieder kan met al deze organisaties een contract hebben. Maar dat is niet altijd zo. Dus het is mogelijk dat u bij Wlz-zorg uit andere zorgaanbieders moet kiezen dan wanneer u wijkverpleging en/of Wmo-ondersteuning zou krijgen. 

Bij een persoonsgebonden budget kiest u zelf uw hulpverleners uit. Die hoeven geen contract te hebben met de gemeente, zorgverzekeraar of het zorgkantoor. Die organisaties kunnen wel eisen stellen aan de kwaliteit van de hulpverleners.

7. De eigen bijdrage

 • Voor Wlz-zorg betaalt u een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Ook als u Wlz-zorg thuis krijgt. 
 • De gemeente kan een eigen bijdrage vragen voor Wmo-ondersteuning. Deze eigen bijdrage is onafhankelijk van uw inkomen. Op Rijksoverheid.nl vindt u meer informatie.
 • Voor wijkverpleging hoeft u niet te betalen.