Wie kan u helpen?

Soms blijkt het lastig om passende zorg of ondersteuning te organiseren. Weet u niet waar te starten? Of bent u niet tevreden over de geboden zorg of ondersteuning? U ziet hieronder wie u kan helpen.

Het kan gaan om zorg en ondersteuning voor jeugd of volwassenen, vanuit alle zorgwetten (Jeugdwet, Wmo, Zwv en Wlz).

Cliëntondersteuner

Cliëntondersteuners kennen het aanbod in zorg en ondersteuning en weten de weg. Een cliëntondersteuner kan u helpen om uw hulpvraag duidelijk te krijgen en de zorg te organiseren. De cliëntondersteuner kan ook meegaan naar gesprekken met bijvoorbeeld de gemeente, de zorgaanbieder of het zorgkantoor. Iedereen heeft recht op gratis cliëntondersteuning.

Meer informatie: cliëntondersteuning.

Het Juiste Loket

Het Juiste Loket is een advieslijn voor cliënten en professionals die van het kastje naar de muur worden gestuurd. De medewerkers geven advies over het zorgtraject en leggen waar nodig de juiste contacten. Het Juiste Loket is ingesteld door het ministerie van VWS.

Meer informatie: Juiste Loket.