Wie kan mij helpen?

Soms blijkt het lastig om passende zorg of ondersteuning te organiseren. Weet u niet waar te starten? Of bent u niet tevreden over de geboden zorg of ondersteuning? U ziet hieronder wie u kan helpen.

Het kan gaan om zorg en ondersteuning voor jeugd of volwassenen, vanuit alle zorgwetten (Jeugdwet, Wmo, Zwv en Wlz).

Cliëntondersteuner

  • Cliëntondersteuners kennen het aanbod in zorg en ondersteuning en weten de weg.
  • Ze luisteren goed naar uw wensen, zien mogelijkheden en bespreken waar en bij wie u zorg of ondersteuning kunt krijgen. Ze verlenen zelf geen zorg of ondersteuning en staan los van zorgorganisaties.
  • De cliëntondersteuner kan ook meegaan naar gesprekken met bijvoorbeeld de gemeente, de zorgaanbieder of het zorgkantoor.
  • Zie cliëntondersteuning voor meer informatie.

Juiste Loket

  • Advieslijn voor cliënten en professionals die van het kastje naar de muur worden gestuurd. U kunt hier ook terecht als niet duidelijk is waar u moet zijn om de juiste zorg en ondersteuning te krijgen.
  • Het Juiste Loket geeft advies over het zorgtraject, legt waar nodig contacten en kan soms ook bij de gesprekken met de betrokken partijen aanschuiven.
  • Meer informatie: Juiste Loket.

Extra hulp in bijzondere situaties

Heeft u een klacht over de zorg?

In het onderwerp Klacht indienen leest u wat u kunt doen en wie u daarbij kan helpen.