Wat als u er niet uitkomt - jeugdzorg

Iedere jongere met een hulpvraag moet passende zorg of ondersteuning krijgen. Dat gaat niet altijd even makkelijk. Lukt het niet om de juiste zorg te organiseren voor uw kind? Verschillende organisaties kunnen u helpen.

Vertrouwenspersonen in de jeugdzorg

Jongeren die jeugdzorg krijgen kunnen terecht bij de vertrouwenspersonen van AKJ. De vertrouwenspersonen behartigen de belangen van de jongeren als:

  • De jongere problemen heeft met de zorg en er niet uitkomt met de jeugdzorgaanbieder.
  • De jongere het moeilijk vindt om voor zichzelf op te komen.

De vertrouwenspersoon staat de jongere bij, kan aansluiten bij gesprekken met de zorginstelling en ondersteunt bij het nemen van verdere stappen zoals het indienen van een klacht.

Dit is vergelijkbaar met de rol van cli├źntondersteuner, maar de vertrouwenspersoon zal nog actiever het belang van de jongere behartigen.

Meer informatie: www.akj.nl

Expertteams jeugd

Iedere regio heeft een Expertteam jeugd. Het expertteam helpt passende zorg te organiseren, hoe complex de situatie ook is.

De expertteams werken samen met de jongere zelf, de ouders, de gemeente en zorgaanbieders uit de regio. In gezamenlijke sessies wordt gekeken wat er nodig is om tot een passende oplossing te komen. Daarbij wordt er m├ęt de jongeren en ouders zelf gepraat.

De expertteams zijn verbonden aan regionale expertisecentra. Zij kunnen zo nodig mensen van deze centra inschakelen. De expertisecentra stimuleren dat nieuw zorgaanbod worden ontwikkeld en kunnen maatwerkoplossingen financieren.

De contactpersonen van de expertteams staan op de website van de VNG.