Wat als u er niet uitkomt - langdurige zorg vanuit de Zvw

Sommige vormen van langdurige zorg vallen onder de Zorgverzekeringswet. Denk aan wijkverpleging (verpleging en verzorging aan huis) en aan bepaalde hulpmiddelen. Deze zorg wordt betaald vanuit uw zorgverzekering.

Welke zorg onder uw zorgverzekering valt, staat in uw polis. Voor Zvw-zorg is meestal een verwijzing nodig, bijvoorbeeld van uw huisarts of medisch specialist. Voor wijkverpleging stelt de wijkverpleegkundige een indicatie.

Lukt het niet om de benodigde zorg te organiseren? Kijk hier wat uw zorgverzekeraar dan voor u kan betekenen.

Informatie over kwaliteit

Zorgverzekeraars geven informatie over de kwaliteit van zorgverleners op hun website. Vaak is deze informatie terug te vinden onder een kopje ‘zorgvinder’, ‘zorgzoeker’ of ‘zorgverlener vinden’.

Zorgadvies

Daarnaast bieden zorgverzekeraars zorgadvies aan. U kunt contact opnemen met uw zorgverzekeraar voor:

  • informatie over de kwaliteit van zorgverleners of behandelingen;
  • wachtlijstbemiddeling;
  • hulp om de juiste zorgverlener te kiezen.

Zorgadvies gaat niet alleen om medische zorg, maar ook om geestelijke gezondheidszorg (ggz) en wijkverpleging (verpleging en verzorging thuis).

Contact met uw zorgverzekeraar

Via de website Mijnzorgverzekeraar.nl kunt u snel de gegevens van uw zorgverzekeraar vinden.