Wat als u er niet uitkomt - psychische klachten / crisis

Waar kunt u terecht als het niet lukt om passende zorg te organiseren bij psychische klachten of een acute crisis? En wat kunt u doen als u zich ernstige zorgen maakt over het gedrag van iemand in uw omgeving?

Is er sprake van een crisis?

Kijk bij Direct hulp bij een psychische crisis.

In een noodgeval belt u 112.

Informatie en advies bij psychische klachten

Ga naar het overzicht van hulplijnen voor een luisterend oor of persoonlijk advies.

Lukt het niet om passende zorg te vinden?

Zorgadvies van uw zorgverzekeraar

U kunt contact opnemen met uw zorgverzekeraar voor:

  • informatie over de kwaliteit van zorgverleners of behandelingen;
  • wachtlijstbemiddeling;
  • hulp om de juiste zorgverlener te kiezen.

Via de website Mijnzorgverzekeraar.nl kunt u snel de gegevens van uw zorgverzekeraar vinden.

Regiotafels hoogcomplexe ggz

Voor mensen met ingewikkelde psychiatrische problematiek die geen passende hulp kunnen vinden, zijn regiotafels hoogcomplexe ggz ingericht. Hier werkt een landelijk netwerk van zorgaanbieders en zorgverzekeraar samen aan maatwerkoplossingen.

Voor aanmelding bij de regiotafel gelden de volgende criteria:

  1. Patiënten met meerdere vervlochten psychiatrische aandoeningen
  2. Behandeldoelstelling is aanwezig én realiseerbaar (kan ook betekenen: meer care-gerichte behandeling, herstelgericht)
  3. Samenhang meerdere stoornissen i.c.m. systemische problematiek / meerdere levensdomeinen
  4. Dreiging ernstig gevaar voor lichamelijke schade en/of overlijden
  5. Uitgebreid traject is gelopen van (specifieke) behandelingen
  6. Uitzonderlijk behandelregime is nodig om 4) te voorkomen en 2) in gang te zetten
  7. Zorg is schaars, intensief, duur, aanbod niet makkelijk op te schalen (maatwerk staat centraal) 

Aanmelding kan via de huisarts.

Zorgen over iemands gedrag

Maakt u zich zorgen over iemand die in de war lijkt, of over een naasten die niet goed voor zichzelf zorgt? Deskundigen van het Landelijk Meldpunt Zorgwekkend Gedrag kunnen met u meedenken en de juiste hulp inschakelen.

Bel 0800-1205