Wat als u er niet uitkomt - psychische hulpvragen

Bent u 18 jaar of ouder, heeft u psychische klachten en lukt het niet om passende zorg te organiseren vanuit de Zorgverzekeringswet? Of lukt het niet om hulp te krijgen voor iemand in uw omgeving met zorgwekkend gedrag? Lees hier wat u kunt doen.

Let op, zoekt u hulp in een van deze situaties?

Hoe vindt u passende psychologische hulp?

Kijk op Kiezenindeggz.nl

Kiezen in de ggz is een website voor volwassenen van 18 jaar en ouder die op zoek zijn naar een zorgaanbieder voor hun psychische klachten. Op de website staat handige informatie over aandoeningen en over ggz-instellingen, praktijken en behandelaren, wachttijden, vergoedingen en afstand tot de behandelaar.

Ga naar www.kiezenindeggz.nl

Zorgadvies van uw zorgverzekeraar

U kunt contact opnemen met uw zorgverzekeraar voor:

  • informatie over de kwaliteit van zorgverleners of behandelingen;
  • wachtlijstbemiddeling;
  • hulp om de juiste zorgverlener te kiezen.

Via Mijnzorgverzekeraar.nl vindt u de gegevens van uw zorgverzekeraar.

Laat u bijstaan door een cliëntondersteuner

Cliëntondersteuners kunnen u helpen de weg te vinden naar het juiste aanbod in zorg en ondersteuning. Ze verlenen zelf geen zorg of ondersteuning en staan los van zorgorganisaties. Een cliëntondersteuner inschakelen kost u niets.

Meer informatie over cliëntondersteuning

Wat als u lang op een wachtlijst moet staan?

  • Neem contact op met uw zorgverzekeraar.
  • Bespreek met uw huisarts welke mogelijkheden er zijn om gedurende de wachttijd andere ondersteuning in te zetten.
  • Wijs uw huisarts, zorgverzekeraar of cliëntondersteuner op de website www.wegvandewachtlijst.nl met diverse initiatieven in de regio’s om wachtlijsten aan te pakken. Zo kennen alle regio’s overleggen waarbij aanbieders ervoor zorgen dat wachtlijsten met elkaar worden uitgewisseld en oplossingen worden gezocht.
  • In sommige gemeenten kunt u terecht bij de WachtVerzachter, voor werken aan herstel met een ervaringsdeskundige.

Kunt u geen oplossing vinden bij hele ingewikkelde psychiatrische problematiek?

Aanmelding bij de regiotafel hoogcomplexe ggz

Uw huisarts, behandelaar of zorgverzekeraar kan u aanmelden voor de regiotafel hoogcomplexe ggz. Hier werken professionals, aanbieders en verzekeraars samen om een passend behandelaanbod voor u te vinden.

Voor aanmelding moet u aan een aantal criteria voldoen. Zo moet u meerdere psychiatrische aandoeningen hebben en een uitgebreid traject hebben doorlopen van (specifieke) behandelingen.

Overzicht van de regiotafels

Regio Noord-Holland en Amsterdam

Regiotafel hoogcomplexe ggz - Arkin

Regio Midden Nederland

Regiotafel Midden NL voor hoog complexe ggz

Regio Noord-Nederland

Regionale casuïstiektafel Noord Nederland

Regio Gelderland/Overijssel

Regionale Casuistiektafel

Regio Limburg

Casuïstiektafel Limburg

Regio Rotterdam/ Den Haag / Midden-Holland

Verwijzerspunt - Parnassia Groep

Regio Noord-Brabant /Zeeland

Regiotafel hoogcomplexe ggz - GGZ Breburg

Regionale doorzettingsmacht

Sinds 1 mei 2022 is in heel Nederland regionale doorzettingsmacht ingericht voor mensen met een specialistische ggz-zorgvraag voor wie geen passende zorg gevonden is. Zie Wegvandewachtlijst.nl voor meer informatie.

Maakt u zich zorgen over iemand die geen hulp wil?

'Bemoeizorg'

Een 'bemoeizorg-team' benadert mensen die geen hulp vragen of accepteren, maar wel hulp nodig hebben. Zie voor meer informatie: Bemoeizorg (oggz).

Meldpunt Zorgwekkend Gedrag

Maakt u zich zorgen over iemand die in de war lijkt, of over een naaste die niet goed voor zichzelf zorgt? Deskundigen van het Landelijk Meldpunt Zorgwekkend Gedrag kunnen met u meedenken en de juiste hulp inschakelen.

Bel 0800-1205