Wat als u er niet uitkomt - vastgelopen complexe zorgvragen

Bij vastgelopen, complexe zorgvragen kan het ministerie van VWS ingeschakeld worden. Het ministerie gaat na welke partijen voor een oplossing moeten zorgen. Zo nodig denken we met deze partijen mee. Daarnaast leren we van signalen uit de praktijk, bijvoorbeeld over knellende wetgeving of kennis die mist in de praktijk.

Melding

Het ministerie wordt via verschillende kanalen ingeschakeld bij de meest complexe zorgvragen, bijvoorbeeld via het Juiste Loket of via politici.

U kunt bij ons terecht:

  • als het u niet lukt om passende zorg te regelen voor uzelf of een naaste;
  • als u het gevoel heeft dat er niet gehandeld wordt naar (de geest van) de wet- en regelgeving;
  • als er (misschien juist door wet- en regelgeving) sprake is van een schrijnende situatie;
  • als andere opschalingsmogelijkheden niet tot een oplossing hebben geleid.

Werkwijze

VWS legt geen besluit op, maar kan bijvoorbeeld aangeven waar de ruimte in wet- en regelgeving zit en partijen aanspreken op hun verantwoordelijkheid. Vaak blijkt er meer te kunnen dan van te voren wordt gedacht.

Niet altijd kan VWS u verder helpen, bijvoorbeeld als er over de situatie een juridische zaak is aangespannen.

Zie voor meer informatie over onze werkwijze de publicatie Het kan wel.

Contact

U kunt per mail contact opnemen.