Wat als u er niet uitkomt - zeer complexe zorgvragen

Bij vastgelopen, zeer complexe zorgvragen kan ministerie ingeschakeld worden. Het ministerie gaat na welke partijen voor een oplossing moeten zorgen. Zo nodig denken we met deze partijen mee. Daarnaast leren we van signalen uit de praktijk, bijvoorbeeld over knellende wetgeving of kennis die mist in de praktijk.

Melding

Het ministerie wordt via verschillende kanalen ingeschakeld bij de meest complexe zorgvragen, bijvoorbeeld via het Juiste Loket of via politici.

U kunt bij ons terecht:

  • als u het gevoel heeft dat er niet gehandeld wordt naar (de geest van) de wet- en regelgeving,
  • als er (misschien juist door wet- en regelgeving) sprake is van een schrijnend geval,
  • als andere opschalingsmogelijkheden niet tot een oplossing hebben geleid.

U kunt per mail contact opnemen.

Werkwijze

VWS legt geen besluit op, maar kan bijvoorbeeld aangeven waar de ruimte in wet- en regelgeving zit en de partijen aanspreken op hun verantwoordelijkheid. Vaak blijkt er meer te kunnen dan van te voren werd gedacht.