Praktijkvoorbeelden: inzet VWS bij complexe zorgvragen

Soms wordt het ministerie ingeschakeld als het niet lukt om een oplossing te vinden bij een complexe zorgvraag. U vindt hier enkele voorbeelden van die vragen. Het ministerie denkt mee om tot een oplossing te komen, en om te leren van wat er gebeurt in de praktijk.