Praktijkvoorbeeld: doorstroom vanuit het ziekenhuis

Ziekenhuispatiënten die na hun behandeling niet (meteen) naar huis kunnen, moeten begeleid worden naar een zorgadres. Het transferteam van een ziekenhuis is er om dit proces zo goed mogelijk te faciliteren, maar loopt soms tegen muren op; voor sommige patiënten kunnen ze geen passende plek vinden.

Transferverpleegkundige Maaike maakt zich veel zorgen over patiënten voor wie ze geen geschikte instelling kan vinden. “Sommige patiënten hebben zowel lichamelijke als psychische problemen. Die combinatie levert in Nederland problemen op; de geestelijke gezondheidszorg wijst hen af omdat ze de lichamelijke zorg niet kunnen leveren. En de algemene gezondheidszorg kan niet met de psychiatrische problematiek omgaan.”

Een overleg met alle zorgpartijen

Ten einde raad zocht Maaike contact met VWS. Het ministerie stelde voor om een overleg te organiseren met alle relevante zorgpartijen in de regio. het doel was om complexe zorgvragen te bespreken, maar ook om een netwerk te bouwen.

Transferzorg manager Reijer was erbij: “Er waren verzekeraars, vertegenwoordigers van verpleegafdelingen, verzorgingshuizen en thuiszorginstellingen. Ook mensen uit de geestelijke gezondheidszorg en van Transmurale zorg, de overkoepelende organisatie.” 

Kloof tussen betrokkenen

Maaike had aan alle aanwezigen het probleem aangekaart. Meteen stak een medewerkster van een zorginstantie haar vinger op en zei: “De patiënt had wel bij ons terecht gekund.” Maaike vroeg: “We hadden toch contact met jullie opgenomen? Dus waar is dit dan fout gegaan?” Waarop het antwoord luidde: “Dan hadden jullie de verkeerde persoon te pakken. Je had toch mij moeten hebben.” Dit laat zien dat er een kloof bestaat tussen de betrokken partijen, en een gebrek aan centrale regie.

Kloof tussen niveaus

Daarom gaven Reijer en Maaike het overleg een vervolg .“We hebben samen gekeken wie we allemaal wilden uitnodigen”, zegt Maaike. Op uitvoerend niveau en bestuursniveau werken mensen vaak wel goed samen. Maar daar tussenin, op teamleiders- en managementniveau, ontbreekt vaak de verbinding. We hebben geprobeerd om die groep bij de uitvoerende laag te zetten om daarna terug te koppelen met het bestuursniveau.” 

Ontknellen

Tijdens dit overleg hebben alle aanwezigen knelpunten benoemd. Werkgroepen gingen vervolgens aan de slag om deze uit te werken. Reijer: “Enkele grote knelpunten waar wij met werkgroepen geen invloed op hebben, zetten we door naar Transmuralis, de regionale overkoepelende organisatie. Zij hebben de centrale regie gaan er mee aan de slag.”

Sindsdien vonden er nog meer doorstroomoverleggen plaats, waarbij vooral de focus lag op de doorstroom tussen zorgverleners en de kosten die daarbij komen kijken. Hopelijk wordt de zorg voor patiënten die niet direct naar huis kunnen nu beter gestroomlijnd.

Heb je advies nodig bij het organiseren van zorg? Daarvoor kun je terecht bij het Juiste Loket