Dagverzorging voor ouderen

Woont u zelfstandig en voelt u zich daar goed bij? Maar heeft u meer ondersteuning nodig dan de mantelzorger en thuiszorg kunnen bieden? Dan is dagverzorging misschien een oplossing.

Wat is dagverzorging?

Dagverzorging is een combinatie van dagbesteding en zorg. U gaat dan overdag een aantal dagen per week naar een zorginstelling. Een zorginstelling geeft persoonlijke begeleiding en verzorging. Bijvoorbeeld hulp bij het eten. U krijgt ook begeleiding in een groep.

U krijgt eventueel verpleegkundige hulp. Bijvoorbeeld bij het innemen van medicijnen. Of bij het verzorgen van wonden. U bent ’s avonds en ’s nachts weer gewoon thuis. Daar bieden de thuiszorg of de mantelzorger u hulp.

Goed om te weten

Dagverzorging is ook een tijdelijke oplossing terwijl u wacht op een plek in een verzorgingshuis. Of om overbelasting van uw mantelzorger te voorkomen.

Hoe regelt u dagverzorging?

U regelt dagverzorging via uw gemeente of via de Wet langdurige zorg.

Via uw gemeente

Regel dagverzorging via de gemeente wanneer u hulp krijgt vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Lees meer over het aanmelden voor Wmo-ondersteuning.

Via de Wet langdurige zorg (Wlz)

Heeft u een indicatie voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz)? Dan regelt u dagverzorging via de Wlz. Dagverzorging is soms namelijk onderdeel van uw Wlz-zorg.

Goed om te weten

Wilt u persoonlijke verzorging en verpleging thuis regelen? Dan is er wijkverpleging.

Vervoer naar zorginstelling

In veel gemeentes zijn er vervoersvoorzieningen voor mensen die niet (meer) zelf kunnen autorijden of met het openbaar vervoer kunnen reizen. Bijvoorbeeld een regiotaxi.

Lees meer over vervoer naar een zorginstelling (Zorginstituutnederland.nl).

U kunt een vergoeding krijgen voor vervoer naar een zorginstelling vanuit de Wmo (gemeente) en de Wlz (zorgkantoor). Er geldt een eigen bijdrage. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen.

Vervoer kan in enkele gevallen worden vergoed via de Zorgverzekeringswet.