Dyslexie en dyscalculie

Dyslexie en dyscalculie worden ook wel leerstoornissen genoemd. Kinderen met dyslexie of dyscalculie kunnen bepaalde dingen minder snel dan andere kinderen. Bijvoorbeeld rekenen en lezen. Lees over hulp vinden en vergoeding van hulp.

Leerproblemen

Als je kind vergeleken klasgenoten opvallend veel moeite heeft met het onthouden, lezen en leren is er sprake van een leerprobleem. Dat hoeft nog geen stoornis te zijn.

Lees meer over leerproblemen bij kinderen (Opvoeden.nl)

Welke hulp schakel ik in bij dyslexie of dyscalculie?

Vraag aan de leerkracht op de school van uw kind of hij of zij vermoedt dat uw kind een leerstoornis heeft. Bespreek welke hulp de school kan bieden. Kijk of de hulp werkt. Is de hulp van school niet genoeg? Ga dan naar een specialist, een GZ-psycholoog (algemeen psycholoog).

Lees meer over hulp en zorg bij dyslexie (Zorgwijzer.nl)

Wanneer heb ik recht op een vergoeding bij dyslexie of dyscalculie?

  • Heeft uw kind een dyslexieverklaring of dyscalculieverklaring? Dan krijgt uw kind mogelijk zorg via uw gemeente. Uw gemeente regelt de vergoeding vanuit de Jeugdwet. Het aanvraagproces verschilt per gemeente. Vraag bij het jeugdloket in uw woonplaats hoe dit binnen uw gemeente is geregeld.
  • Heeft uw kind ook een lichamelijke beperking? Dan kan UWV.nl bijvoorbeeld een aangepaste laptop vergoeden om onderwijs te volgen.
  • Zorgverzekeraars vergoeden soms een daisyspeler: een speciale cd-romspeler voor gesproken boeken.
  • De regeling bij dyslexie geldt alleen voor kinderen die in de basisschoolleeftijd vallen. Vanaf 13 jaar komen kinderen niet meer in aanmerking voor een vergoedingsregeling.

Wat zijn de kosten als ik geen recht heb op een vergoeding bij dyslexie of dyscalculie?

Als uw kind niet aan de door uw gemeente gestelde voorwaarden voldoet, worden de kosten mogelijk niet vergoed door uw gemeente. U kunt er dan voor kiezen om de kosten van onderzoek en behandeling zelf te betalen.

Meer informatie

U kunt bij uw gemeente terecht voor meer informatie. Kijk daarvoor op de website van uw gemeente. Of ga naar de website van het Nederlands Kwaliteitsinstituut voor Dyslexie.