Onderwijs bij ziekte

Kan uw kind niet naar school omdat hij of zij lange tijd ziek is? Dan moet de school zorgen voor onderwijs thuis. Of in het ziekenhuis. De school maakt dan een lesplan voor uw kind. U betaalt geen extra bijdrage voor het onderwijs thuis of in het ziekenhuis.

Waarom is school belangrijk voor zieke kinderen?

School is belangrijk als uw kind ziek is want:

  • Medische zorg is spannend en onbekend - onderwijs is vertrouwd en geeft houvast.
  • Schoolwerk leidt uw kind af en geeft structuur aan een dag.
  • Naar school gaan zorgt dat uw kind contact houdt met klasgenoten en vrienden.
  • Hij of zij raakt niet teveel achter op klasgenoten.

Lees meer over:

Wie geeft les aan mijn zieke kind?

  • Uw kind krijgt les van zijn of haar eigen leraar (of leraren).
  • De school kan hierbij hulp vragen van een consulent onderwijsondersteuning (Rijksoverheid). Een consulent helpt bijvoorbeeld bij het organiseren van lessen aan huis als uw kind geen les kan krijgen van zijn eigen leraar. U mag ook zelf meteen om een consulent onderwijsondersteuning voor uw kind vragen.

Wetgeving voor mensen met een beperking of chronische ziekte

Mensen met een beperking of chronische ziekte moeten net als ieder ander kunnen meedoen. Dit staat in de Wet gelijke behandeling (Rijksoverheid) op grond van handicap of chronische ziekte (Wgbh/cz).

Goed om te weten

Ligt uw kind in een Universitair Medisch Centrum (UMC)? Dan krijgt de school hulp van een onderwijsvoorziening van een UMC.