Patiëntenvertrouwenspersoon

Een patiëntenvertrouwenspersoon ondersteunt en adviseert cliënten in de zorg bij de handhaving van hun rechten.

Onafhankelijk

In ieder psychiatrisch ziekenhuis werkt een patiëntenvertrouwenspersoon (pvp).

  • De pvp is niet in dienst van het ziekenhuis, maar van een onafhankelijke, landelijke stichting.
  • De pvp behartigt de belangen van de cliënt, zoals de cliënt die zelf ziet.
  • De pvp doet niets zonder toestemming van de cliënt.
  • De hulp van de pvp is gratis.

Wat doet een pvp?

De pvp helpt cliënten met alle klachten over het verblijf, de behandeling en het behandelend team of de arts. De pvp weet welke rechten en plichten de cliënt heeft.

Gesprek met de zorgverlener

Vaak worden klachten opgelost door een gesprek te voeren met de zorgverleners. De pvp kan de cliënt ondersteunen bij zo'n gesprek. Hij kan ook samen met de cliënt een brief opstellen voor de hulpverleners.

Hulp bij klacht indienen

Cliënten kunnen een klacht indienen bij de klachtencommissie van het ziekenhuis. De pvp adviseert en helpt bij iedere stap die daarvoor nodig is. Mocht de cliënt een advocaat nodig hebben, dan kan de pvp daar eveneens bij helpen.

Recht op contact met de pvp

Cliënten mogen de pvp altijd spreken, ook tijdens een separatie. De pvp heeft een geheimhoudingsplicht. Zonder toestemming van de cliënt praat de pvp niet met anderen over de cliënt of over de klacht.

Hoe vindt u een pvp?

  • De behandelaar weet hoe u de pvp kunt bereiken.
  • Op de afdelingen van de instelling hangen vaak posters met het telefoonnummer en e-mailadres van de pvp.
  • U kunt ook de receptie van de instelling bellen en u door laten verbinden met de pvp.
  • U kunt bellen of mailen met de landelijke helpdesk van de Stichting PVP. Neem contact op met de Helpdesk PVP via telefoonnummer 0900 4448888, helpdesk@pvp.nl of kijk op de website van Stichting PVP.