Pilots gespecialiseerde cliëntondersteuning

Vanuit het programma Volwaardig leven wordt onderzocht of gespecialiseerde hulp van een cliëntondersteuner een positief effect heeft op mensen met een beperking en hun naasten.

Hiervoor krijgen 450 mensen vier jaar lang gespecialiseerde hulp van een cliëntondersteuner. Deze persoon ondersteunt hen bij de organisatie van de zorg. Hij of zij kan ook mentaal tot steun zijn voor het hele gezin.

De volgende pilots lopen:

  • Copiloten voor mensen met een zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperking (ZEVMB);
  • Levensloopbegeleiders voor mensen met grote problemen door autisme;
  • Casemanagers voor mensen met grote problemen door niet aangeboren hersenletsel;
  • Netwerkgidsen voor mensen met grote problemen door een verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblematiek;
  • PIlot 5: Bondgenoten voor naasten die grote problemen ervaren bij het vinden of regelen van de zorg.

Algemene informatie over de pilots staat op de website van Programma Volwaardig leven.

Uitvoerders

Logo MEE NL
Logo 's Heeren Loo
Logo Pilot 5
Logo Wij zien je wel: focus op gezinsleven met #ZEVMB
Logo Vanuit autisme bekeken
Logo casemanager hersenletsel: luisteren, adviseren, ondersteunen