GGZ naar Wlz: Informatiekaart voor cliënten die beschermd wonen

Mensen die hun leven lang intensieve geestelijke gezondheidszorg (GGZ) nodig hebben, kunnen vanaf 2021 toegang krijgen tot de Wet langdurige zorg (Wlz). Deze informatiekaart voor cliënten gaat in op de overgang van beschermd wonen in de Wmo naar GGZ Wonen in de Wet langdurige zorg.