GGZ naar Wlz: Informatiekaart voor cliënten met een GGZ B-indicatie

Mensen die hun leven lang intensieve geestelijke gezondheidszorg (GGZ) nodig hebben, kunnen vanaf 2021 toegang krijgen tot de Wet langdurige zorg (Wlz). Deze informatiekaart is bedoeld voor cliënten die in 2020 een GGZ B-indicatie hebben en per 2021 overgaan naar de Wlz.