Volledig pakket thuis (vpt)

Het ‘volledig pakket thuis’ (vpt) is een 'pakket zorg' voor mensen met een indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz). Het vpt is een leveringsvorm: de manier waarop u de zorg ontvangt. Bij een vpt blijft u thuis wonen en levert een zorginstelling het volledige pakket zorg.

Hoe werkt het?

  1. U heeft een indicatie nodig voor zorg uit de Wet langdurige zorg.
  2. Bij uw indicatie krijgt u een zorgprofiel. Daarin staat welke zorg u kunt ontvangen. Bijvoorbeeld verpleging, verzorging en/of dagbesteding.
  3. U wilt thuis blijven wonen.
  4. U kiest voor de leveringsvorm volledig pakket thuis.
  5. U bespreekt met uw zorgkantoor of zorgaanbieder hoe deze precies ingevuld wordt. De zorgaanbieder levert de zorg bij u thuis.

Welke zorg zit in een volledig pakket thuis?

Welke zorg in uw  'pakket' zit, staat in uw zorgprofiel. U heeft het zorgprofiel bij uw indicatie gekregen.

Andere leveringsvormen