Cliëntenvertrouwenspersoon Wzd

De cliëntenvertrouwenspersoon (cvp) ondersteunt mensen die onvrijwillige zorg ontvangen of onvrijwillig zijn opgenomen op grond van de Wet zorg en dwang (Wzd). De cliënt heeft het recht om gratis een clientenvertrouwenspersoon Wzd in te schakelen.

Wat doet de cliëntenvertrouwenspersoon?

De cliëntenvertrouwenspersoon beantwoordt vragen over onvrijwillige zorg en biedt ondersteuning bij problemen rond de opname of het verblijf in een zorginstelling. De cvp helpt ook bij het indienen van een klacht als u dat wilt.

Voorbeelden hoe de cliëntenvertrouwenspersoon kan helpen

  • Het probleem helder krijgen
  • Informatie en uitleg geven over rechten bij onvrijwillige zorg en onvrijwillige opname.
  • Vertellen wie verder kan helpen.
  • Helpen om een gesprek te organiseren tussen cliënt, vertegenwoordiger en de zorgverlener over het probleem.
  • De gesprekken samen voorbereiden.
  • Ondersteunen in gesprekken die gaan over onvrijwillige zorg.
  • Helpen bij het schrijven van brieven of mails.
  • Een klachtenprocedure van een cliënt ondersteunen.

Schending van rechten signaleren

De cliëntenvertrouwenspersoon kan ook signaleren of de rechten van cliënten in het geding zijn. Die signalen  worden doorgegeven aan de zorginstelling. Wanneer de zorginstelling de signalen niet, onvoldoende of niet snel genoeg oppakt, kan de cliëntenvertrouwenspersoon de signalen ook doorgeven aan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

De cvp is er ook voor de vertegenwoordiger

Ook vertegenwoordigers van deze cliënten kunnen bij een cliëntenvertrouwenspersoon Wzd terecht. De vertrouwenspersoon ondersteunt de cliënt en/of vertegenwoordiger, bijvoorbeeld bij gesprekken rond de zorg of bij het indienen van een klacht.

Vertrouwelijk

Het contact met de cliëntenvertrouwenspersoon is vertrouwelijk. De cliëntenvertrouwenspersoon deelt in principe geen informatie over het contact met derden zonder toestemming van de cliënt.

De cliëntenvertrouwenspersoon is onafhankelijk

De cliëntenvertrouwenspersoon ondersteunt de cliënt en/of vertegenwoordiger en staat hen bij. De cvp werkt niet voor de zorginstelling en is onafhankelijk.

Meer informatie

Meer informatie vindt u op www. cliëntenvertrouwenspersoonwzd.nl.