Wet toetreding zorgaanbieders (vanaf 2022)

Op 1 januari 2022 treedt de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) in werking. Deze wet heeft nieuwe toetredingsregels voor zorg- en jeugdhulpaanbieders. Daardoor veranderen een aantal dingen voor startende aanbieders en krijgen zij bijvoorbeeld te maken met een meldplicht. 

Tot 1 januari 2022 is de toelating geregeld in de Wtzi. Als de nieuwe wet in werking treedt, worden bestaande Wtzi-toelatingen automatisch omgezet in een Wtza-toelating.

Veranderingen door de Wtza

In de Wtza zijn de eisen voor toelating uitgebreid:

  • Zorgaanbieders worden voortaan getoetst op eisen uit de Wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz).
  • Voor toelating kan een verklaring omtrent gedrag (VOG) worden opgevraagd van de rechtspersoon, de bestuurder en interne toezichthouder.
  • Ook kan een Bibob-procedure worden gestart om de integriteit te beoordelen. Niet voldoen aan deze eisen kan reden zijn om een toelating te weigeren of een bestaande toelating in te trekken.

Overgangstermijn voor bestaande zorgaanbieders

Bestaande zorgaanbieders zonder toelating die bij ingang van de Wtza vergunningsplichting worden, krijgen een overgangstermijn van 2 jaar om de toelating aan te vragen. Zij hoeven hiervoor niet te betalen.

Kosten

Nieuwe zorgaanbieders die na ingang van de Wtza starten, gaan wel betalen voor de aanvraag van een toelating.

Aanvraagprocedure

De aanvraagprocedure voor de Wtza is vergelijkbaar met de huidige procedure voor de Wtzi.

Meer informatie

Zie Rijksoverheid.nl voor meer informatie.