Wijkverpleging

Wijkverpleging (verpleging en verzorging thuis)

Verpleging en verzorging thuis kan mensen met een ziekte of beperking en ouderen ondersteunen om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen.

Wie is verantwoordelijk voor verpleging en verzorging thuis?

Dit is afhankelijk van de situatie en de reden waarom verpleging en verzorging nodig is. Er zijn drie manieren:

  • Heeft u behoefte aan 'geneeskundige zorg' (of een hoog risico hierop)? Dan kunt u wijkverpleging aanvragen. De zorgverzekeraar betaalt deze zorg.
  • Heeft u behoefte aan persoonlijke verzorging om zelfstandig te kunnen blijven leven? Dan gaat het om een vorm van Wmo-begeleiding. Dit wordt betaald door de gemeente.
  • Heeft u een indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz)? Dan valt verpleging en verzorging thuis voor u onder de Wlz. Het zorgkantoor betaalt dit.

U kunt niet zelf kiezen vanuit welke wet u verpleging of verzorging wilt. De aard van uw zorgvraag bepaalt onder welke wet uw zorg valt.

Het vervolg van deze tekst gaat over wijkverpleging vanuit de zorgverzekeraar.

Wat houdt wijkverpleging in?

  • Verpleging is bijvoorbeeld wondverzorging, het klaarzetten en/of toedienen van medicijnen, stomazorg en de zorg bij een katheter.  
  • Bij verzorging gaat het bijvoorbeeld om hulp bij het aan- en uitkleden, het wassen en douchen en de verzorging van de huid. Dit wordt vaak 'algemene dagelijkse levensverrichtingen' genoemd (ADL).

Andere taken van de wijkverpleegkundige zijn: het coördineren van uw zorg, veranderingen in uw situatie signaleren, coachen (bijvoorbeeld ondersteuning bij zelfmanagement) en preventieve zorg om gezondheidsproblemen te voorkomen.

Zo nodig maakt de wijkverpleegkundige afspraken met de gemeente over zorg, welzijn en wonen.

Komt u in aanmerking voor wijkverpleging?

U kunt wijkverpleging aanvragen als u behoefte heeft aan 'geneeskundige zorg'. Dat is verpleging of verzorging vanwege een medische aandoening.

U kunt ook wijkverpleging aanvragen als u een hoog risico heeft op 'geneeskundige zorg'. Dat is het geval als uw gezondheid snel kan veranderen en verslechteren. Denk bijvoorbeeld aan kwetsbare ouderen die al (intensieve) huisartsenzorg of ziekenhuiszorg krijgen.

Hoe vraagt u wijkverpleging aan?

Voor wijkverpleging heeft u geen verwijzing van de huisarts nodig. U kunt zelf contact opnemen met een wijkverpleegkundige. Wijkverpleegkundigen werken vaak bij een thuiszorgorganisatie. Vraag zo nodig aan uw zorgverzekeraar waar u terecht kunt.

De wijkverpleegkundige stelt vast welke zorg u nodig heeft. Zij kijkt niet alleen welke geneeskundige zorg nodig is, maar ook naar ondersteuning via de gemeente. Bijvoorbeeld huishoudelijke ondersteuning. De gemeente kan de bevindingen van de wijkverpleegkundige gebruiken. Daarom maakt de wijkverpleegkundige vaak deel uit van het sociaal wijkteam van de gemeente.

Hoe wordt wijkverpleging geleverd?

  • Bij zorg in natura (zin) regelt de thuiszorgorganisatie dat u de zorg krijgt. De thuiszorgorganisatie heeft een contract met de zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar betaalt de thuiszorgorganisatie.
  • Bij een persoonsgebonden budget (pgb) kiest u zelf uw zorgverlener(s) en sluit u met hen een contract af. De zorgverzekeraar stelt een budget beschikbaar waar uw zorgverleners uit betaald worden.

Iedereen die wijkverpleging nodig heeft, kan dat als zorg in natura krijgen. Wilt u liever een pgb? Dan moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zie voor meer informatie: Persoonsgebonden budget voor wijkverpleging.  

Hoe wordt wijkverpleging vergoed?

Wijkverpleging wordt vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekering. U hoeft zelf niet mee te betalen; er geldt geen eigen risico.