Wijkverpleging

Wijkverpleging (verpleging en verzorging thuis)

Wijkverpleging is verpleging van verzorging thuis vanuit de zorgverzekering. Wijkverpleging is mogelijk wanneer uw gezondheid kwetsbaar is of snel kan veranderen, maar u wel thuis kunt blijven wonen.

Wat houdt wijkverpleging in?

  • Verpleging: bijvoorbeeld wondverzorging, het klaarzetten en/of toedienen van medicijnen, stomazorg en de zorg bij een katheter.  
  • Verzorging: bijvoorbeeld hulp bij het aan- en uitkleden, het wassen en douchen en de verzorging van de huid.

Andere taken van de wijkverpleegkundige zijn:

  • Het coördineren van de zorg.
  • Veranderingen in uw situatie signaleren.
  • Coachen (bijvoorbeeld ondersteuning bij zelfmanagement).
  • Preventieve zorg om gezondheidsproblemen te voorkomen.

Zo nodig maakt de wijkverpleegkundige afspraken met de gemeente over zorg, welzijn en wonen.

Komt u in aanmerking voor wijkverpleging?

U kunt wijkverpleging aanvragen als u behoefte heeft aan 'geneeskundige zorg'. Dat is verpleging of verzorging vanwege een medische aandoening.

U kunt ook wijkverpleging aanvragen als u een hoog risico heeft op 'geneeskundige zorg'. Dat is het geval als uw gezondheid snel kan veranderen en verslechteren. Denk bijvoorbeeld aan kwetsbare ouderen die al (intensieve) huisartsenzorg of ziekenhuiszorg krijgen.

Andere financiering van verpleging en verzorging thuis

Verpleging en verzorging thuis valt niet altijd onder de zorgverzekering. Zie Thuiszorg voor meer informatie hierover.

Hoe vraagt u wijkverpleging aan?

Voor wijkverpleging heeft u geen verwijzing van de huisarts nodig. U kunt zelf contact opnemen met een wijkverpleegkundige. Wijkverpleegkundigen werken vaak bij een thuiszorgorganisatie. Vraag zo nodig aan uw zorgverzekeraar waar u terecht kunt.

De wijkverpleegkundige stelt vast welke zorg u nodig heeft. Zij kijkt niet alleen welke geneeskundige zorg nodig is, maar ook naar ondersteuning via de gemeente. Bijvoorbeeld huishoudelijke ondersteuning. De gemeente kan de bevindingen van de wijkverpleegkundige gebruiken. Daarom maakt de wijkverpleegkundige vaak deel uit van het sociaal wijkteam van de gemeente.

Hoe wordt wijkverpleging geleverd?

  • Bij zorg in natura (zin) regelt de thuiszorgorganisatie dat u de zorg krijgt. De thuiszorgorganisatie heeft een contract met de zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar betaalt de thuiszorgorganisatie.
  • Bij een persoonsgebonden budget (pgb) kiest u zelf uw zorgverlener(s) en sluit u met hen een contract af. De zorgverzekeraar stelt een budget beschikbaar waar uw zorgverleners uit betaald worden.

Iedereen die wijkverpleging nodig heeft, kan dat als zorg in natura krijgen. Wilt u liever een pgb? Dan moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zie voor meer informatie: Persoonsgebonden budget voor wijkverpleging.  

Hoe wordt wijkverpleging vergoed?

Wijkverpleging wordt vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekering. U hoeft zelf niet mee te betalen; er geldt geen eigen risico.

Geen maximum aan het aantal uren

De wijkverpleegkundige stelt vast hoeveel uren zorg nodig is. Er zit geen maximum aan het aantal uren dat vergoed wordt vanuit de zorgverzekering.