Beschermd wonen

Heeft u door psychische of psychosociale problemen hulp nodig bij dagelijkse activiteiten? En kunt u (tijdelijk) niet zelfstandig wonen? Dan biedt beschermd wonen een veilige woonomgeving met begeleiding.

Wat is beschermd wonen?

Bij een instelling voor beschermd wonen woont u meeestal met meer mensen in één huis.

  • U heeft een eigen kamer.
  • U krijgt begeleiding van een - sociaal-psychiatrisch - verpleegkundige. Een paar uur per week of meer uren.
  • Er zijn ook beschermde woonlocaties waar 24 uur per dag begeleiding beschikbaar is.

Een begeleider helpt u bijvoorbeeld om het huishouden te doen. Of helpt u met de administratie. Of met het maken van een dagindeling.

Bij beschermd wonen is de begeleiding intensief. Een minder intensieve vorm is woonbegeleiding (of begeleid wonen), waarbij u zelfstandig woont en begeleiding aan huis krijgt.

Hoe is beschermd wonen geregeld?

Beschermd wonen kan vanuit verschillende wetten geregeld worden:

  • de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) voor volwassenen (vanaf 18 jaar);
  • de Wet langdurige zorg (Wlz) voor volwassenen met een blijvende intensieve zorgbehoefte. Beschermd wonen heet hier GGZ Wonen;
  • de Wet forensische zorg (zorg als onderdeel van een straf of maatregel).

Vanuit de Jeugdwet is begeleid wonen of kamertraining mogelijk, dat wordt soms ook beschermd wonen genoemd. Het gaat dan om jongeren tot 18 jaar.

Beschermd wonen aanvragen

Beschermd wonen vanuit de Wmo of Jeugdwet

U kunt contact opnemen met uw eigen gemeente als u beschermd wilt wonen. De gemeente kan u doorverwijzen naar de 'centrumgemeente'. De toegang tot beschermd wonen wordt namelijk per centrumgemeente-regio geregeld, dus niet door iedere gemeente apart.

Op Regioatlas staat een overzicht van de centrumgemeenten. De manier waarop u beschermd wonen kunt aanvragen, verschilt per regio.

Beschermd wonen vanuit de Wlz

Heeft u blijvend 24 uurs zorg in de nabijheid of permanent toezicht nodig? Dan komt u misschien in aanmerking voor GGZ Wonen vanuit de Wet langdurige zorg. U kunt dit aanvragen bij het CIZ.

Eigen bijdrage voor beschermd wonen

  • Bent u jonger dan 18 jaar? Dan betaalt u geen eigen bijdrage.
  • Bent u ouder dan 18 jaar? Dan betaalt u wél een eigen bijdrage. Het CAK  berekent de eigen bijdrage en stuurt u ook de rekening. De eigen bijdrage voor beschermd wonen vanuit de Wmo is anders dan die vanuit de Wlz. Op de website van Het CAK vindt u hierover meer informatie.

Tip

Bereken uw eigen bijdrage met de rekenhulp van het CAK.

Persoonsgebonden budget (pgb) voor beschermd wonen

Beschermd wonen kan soms uit een persoonsgebonden budget (pgb) betaald worden. U moet daarvoor welk voldoen aan de voorwaarden voor een pgb. Die voorwaarden verschillen per wet. Meer informatie vindt u op:

Begeleiding en dagbesteding bij beschermd wonen

Begeleiding en dagbesteding zijn onderdeel van beschermd wonen. De gemeente of uw zorgkantoor zal met u bespreken welke ondersteuning u nodig heeft.

Medische zorg bij beschermd wonen

Voor medische kosten, zoals huisartsenzorg, fysiotherapie en behandeling in het ziekenhuis, heeft u een zorgverzekering nodig. Hierbij geldt wel een verplicht eigen risico. In 2020 en 2021 is het verplicht eigen risico € 385,-. De eerste € 385,- voor medische zorg uit het basispakket betaalt u zelf. De huisarts valt niet onder het eigen risico; daarvoor hoeft u niet bij te betalen.