Zorg bij een ongeneeslijk ziekte

Palliatieve zorg is zorg voor iemand die ongeneeslijk ziek is. In de laatste levensfase spreekt men van palliatief terminale zorg.

Wat is palliatief terminale zorg?

Het belangrijkste doel van palliatief terminale zorg is om de kwaliteit van leven te behouden.

  • Iemand krijgt palliatief terminale zorg als de levensverwachting maximaal 3 maanden is.
  • Palliatieve zorg duurt totdat iemand overlijdt. Ook als dat langer duurt dan 3 maanden.
  • Palliatief terminale zorg houdt de kwaliteit van leven in de laatste maanden zo hoog mogelijk.

Lees meer:

Waaruit bestaat palliatief terminale zorg?

Palliatieve zorg bestaat uit:

  • verzorging en verpleging
  • behandeling van pijn en andere klachten
  • controle van de gezondheid
  • hulp bij het oplossen van psychische en sociale problemen
  • aandacht voor zingeving en spiritualiteit
  • ondersteuning bij het afronden van het leven en het afscheid nemen

Familie en vrienden kunnen hulp en ondersteuning krijgen bij de zorg. En hulp tijdens de rouw.

Hoe palliatief terminale zorg aanvragen?

Iemand kan zowel thuis als in een zorginstelling palliatief terminale zorg ontvangen. Thuis betekent in het eigen huis, ouderlijk huis, een klein wooninitiatief, een hospice of bijna-thuis-huis.

Lees meer over palliatief terminale zorg aanvragen en de vergoeding.