Zorgkantoor

Zorgkantoren hebben een rol bij zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).

Iedere regio heeft een zorgkantoor

Iedere regio in Nederland heeft één zorgkantoor. Het zorgkantoor is nauw verbonden aan de grootste zorgverzekeraar in die regio. De naam van die verzekeraar komt vaak terug in de naam van het zorgkantoor. Het zorgkantoor werkt echter zelfstandig en heeft andere taken dan de zorgverzekeraar.

Wat doet het zorgkantoor?

Het zorgkantoor is ervoor verantwoordelijk voor de zorg van jeugd en volwassenen met een indicatie voor de Wlz. Het zorgkantoor:

  • sluit contracten met zorgaanbieders die Wlz-zorg bieden;
  • zorgt ervoor dat u de Wlz-zorg krijgt die u (of uw kind) nodig heeft;
  • toetst of u Wlz-zorg thuis kunt krijgen als u dat wilt;
  • toetst of u een persoonsgebonden budget (pgb) kunt krijgen als u dat wilt;
  • stelt uw pgb beschikbaar als u daarvoor in aanmerking komt.

Het zorgkantoor beoordeelt niet of u recht heeft op Wlz-zorg. Dat doet het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ).

Het zorgkantoor heeft ook geen rol bij jeugdzorg vanuit de Jeugdwet, Wmo-ondersteuning of wijkverpleging. Die langdurige zorg wordt door gemeenten en zorgverzekeraars geregeld.

Adressen van zorgkantoren

U vindt het adres van het zorgkantoor in uw regio op de website van Zorgverzekeraars Nederland.