(Ont)regel de Langdurige Zorg

Het verminderen van administratieve lasten en regeldruk is een terugkerend thema binnen de overheid en binnen de zorg. Het heeft te maken met de complexiteit van wetten, organisaties en processen, en met ‘informatieoverload’. Het programma (Ont)regel de Langdurige Zorg (ORDLZ) heeft als ambitie dat er meer wordt gekeken naar de bedoeling van regels, dat onnodige regels en procedures worden aangepast of geschrapt en dat professionals daardoor meer werkplezier ervaren.

Dit programma is onderdeel van het programma (Ont)Regel de Zorg.