Actieonderzoek ECD

Ten tijde van de introductie van Het elektronisch cliëntendossier (ECD) was de verwachting dat het zou bijdragen aan de effectieve zorgverlening door informatievoorziening aan professionals, zonder hen onnodig te belasten. Op basis van diverse onderzoeken blijkt die verwachting (nog) niet uit te komen. Daarom heeft het Ministerie van VWS, in het kader van het programma Ontregel de Langdurige Zorg (ORDLZ), een opdracht aan Berenschot gegeven om een zogenaamd actieonderzoek uit te voeren.

Het onderzoek is erop gericht om de echte oorzaken van die administratieve lasten door het ECD te kennen en daarvoor verbeteringen te ontwikkelen voor de korte termijn (die als het even kan, direct worden doorgevoerd) als de lange termijn.

Samenwerking en afspraken

Een goed ECD is niet de verantwoordelijkheid van één partij, maar vereist samenwerking en afspraken tussen diverse betrokken partijen. Daarom betrekt Berenschot bijvoorbeeld Vilans, brancheorganisaties, ECD-leveranciers, verzekeraars en natuurlijk de zorgaanbieders in dit proces. Berenschot heeft samen met het Ministerie van VWS diverse belanghebbenden in kaart gebracht en reeds met enkelen van hen gesproken.

Enquête

De volgende stap is een beknopte enquête onder belanghebbenden, om een eerste inzicht te krijgen in oorzaken en mogelijke oplossingen. Ook medewerkers bij zorgorganisaties worden van harte uitgenodigd om deze enquête in te vullen. Hun ervaringen en suggesties zijn in dit vraagstuk onmisbaar! Denk hierbij aan zorgprofessionals, indicatiestellers, cliëntondersteuners, zorgmanagers, kwaliteitsmanagers en zorginkopers.

Klik hier om de enquête te openen.

Belangrijke input

De uitkomsten van de enquête vormen belangrijke input voor diverse verdiepende bijeenkomsten die Berenschot de komende tijd gaat organiseren. Bovendien kijkt Berenschot bij verschillende zorgaanbieders naar de selectie, implementatie en werking van de ECD’s in de praktijk. Het actieonderzoek moet niet enkel leiden tot inzicht in oorzaken en oplossingen, maar bovenal een beweging op gang brengen waarin de diverse betrokkenen samen daadwerkelijk zorgen voor een betere werking van de ECD’s in de praktijk.