Green Tape sessies

In het najaar van 2020 ontstond de behoefte om breed van gedachten te wisselen, en aan een meer positieve visie en aanpak te werken ten aanzien van administratieve lasten en regeldruk. Green Tape, een concept vanuit de Verenigde Staten, is ingezet voor een aantal sessies van Ontregel de Langdurige Zorg. In deze sessies is samen gezocht naar oplossingen die leiden tot meer focus en toename van werkplezier.

Green tape sessie

Tijdens de sessies is opnieuw gekeken welk probleem we willen oplossen, wat de oorzaken zijn, wat onze boodschap zou moeten zijn en hoe die uit te dragen. In twee denktank bijeenkomsten in Utrecht, ‘de green tape sessies’ is met experts, meedenkers en (om)denkers gesproken, en in een derde sessie zijn conclusies en vervolgrichtingen met elkaar gedeeld. Deelnemers formuleerden kritische succesfactoren in het ‘anders’ en op een positieve manier kijken naar administratieve lasten en regeldruk.

In een presentatie zijn de sessies samengevat. Download hier de presentatie.

Interview met Wesley Kaufman

Green Tape is in de Verenigde Staten bedacht en door ons gebruikt als inspirerende term voor de sessies najaar 2020. Naar aanleiding van de sessies is een interview met Wesley Kaufmann verschenen over de betekenis van Green Tape.

Het interview met Wesley Kaufman lees je hier.

Vervolg op 16 september 2021

Deze bijeenkomsten krijgen nu opvolging! Want op donderdag 16 september organiseren Berenschot en VWS in Utrecht opnieuw een Green Tape sessie, als onderdeel van Ontregel de Langdurige Zorg. Tijdens de vorige sessie werd nadrukkelijk aangegeven dat het ECD de meest tijdsintensieve administratieve taak is. De centrale vraag is daarom deze keer: wat is nodig om ECD’s beter te laten bijdragen aan effectieve zorgverlening en informatievoorziening aan zorgprofessionals in de langdurige zorg?

De uitkomsten worden wederom aangeboden aan VWS, maar natuurlijk ook breder verspreid. Ondermeer op dit platform.